Erhverv

Skallerup Seaside Resort investerer sig ud af coronakrisen

Trods et kæmpe fald i omsætningen har Skallerup Seaside Resort investeret massivt. En klage fra naboen kan dog komme i vejen for fremtidsplanerne.

Skallerup Seaside Resort tilbyder forskellige faciliteter omkring vestkysten i Nordjylland. Foto: Skallerup Seaside Resort

I godt 72 år har Skallerup Seaside Resort været en del af ferien for de turister, der har valgt at holde ferie langs den nordjyske vestkyst.

År efter år besøger turister feriecentret og dets 285 ferieboliger samt de tilhørende faciliteter, som nu både er blevet opgraderet og blevet til flere. Det er sket samtidigt med, at antallet af gæster og omsætningen er faldet markant.

»Trods et hårdt coronaår, har vi stadig en ganske sund forretning, som har gjort det muligt at investere i fremtiden. Det bliver vi nødt til, ellers bliver vi bare et kedeligt feriecenter,« siger Jørgen Høll, direktør for Skallerup Seaside Resort.

Det seneste år har Skallerup Seaside Resort opgraderet sine ferieboliger samt påbegyndt opførelsen af fire nye 18 personers ferieboliger på 247 m2. Derudover er der også blevet investeret i en sansehave til småbørn, en padelbane og en minigolfbane.

En kombination af, at turistbranchen går bedre tider i møde samt de nye investeringer gør, at Skallerup Seaside Resort ser fortrøstningsfuldt på det kommende år.

»I løbet af det her år, har vi allerede været lukket ned i fem måneder. Derfor kan jeg allerede se, at omsætning vil blive reduceret til omkring 80-90 mio. kr. Det sagt, så har vi nedjusteret omsætningen i vores budget og modtaget hjælpepakker. Derfor tror jeg, vi kommer fornuftigt igennem 2021. Jeg forventer et afkast på 8-10 pct. af omsætningen,« siger Jørgen Høll.

Uanset om de mange turister vender tilbage, står feriecentret også overfor en helt anden udfordring, der kan få konsekvenser for fremtidens indtjeningsmuligheder. Det skyldes erosion, som betyder, at vestkysten skrumper.

Kysterosion
  • Erosion opstår oftest i forbindelse med storme, og i takt med at et højtryk fører sand væk fra kysten og får vandstanden til at stige.
  • Klimaforandringer kan have effekt på kysterne gennem både erosion og oversvømmelse.
  • Forandringerne kan bla. medføre ændrede vindforhold og stigende middelvand-stand. De ændrede vindforhold kan medføre ændringer i bølge- og storm-flodsforholdene.
  • Den naturlige erosionsrate langs den jyske vestkyst er ca. 3,0 m/år.

For at beskytte sig mod kysterosionen har Skallerup Seaside Resort ansøgt Hjørring Kommune om tilladelse til at foretage kystsikring. Det har dog vist sig at være svært at få den ønskede tilladelse, da ansøgningen er blevet påklaget af grundejerforeningen sydfor.

Der er endnu ikke faldet dom i sagen, men Jørgen Høll forventer, at Ankenævnet kommer med en afklaring senest i løbet af juni måned. Lykkes det ikke, kan det betyde at området, hvor Skallerup Seaside Resort kan etablere sommerhuse, reduceres.

Læs også
Top job