Erhverv

Novo-ejer barsler med potentielt milliardprojekt: »Nu skal Danmark for alvor på banen«

Novo Nordisk Fonden går med tanker om et etablere et stort stamcelle-anlæg i Danmark, som kan løfte f.eks. biotekselskaber ind i en helt ny fase. Der skal snart ske noget, vi kan ikke vente flere år med at rykke, lyder det fra adm. direktør Mads Krogsgaard Thomsen.

Mads Krogsgaard Thomsen er som ny adm. direktør for Novo Nordisk Fonden i færd med at kigge på fremtidige investeringsmuligheder for fonden, der årligt uddeler store milliardbeløb til bl..a diabetesforskning. Foto: Gregers Tycho

Den stenrige Novo Nordisk Fonden går med seriøse planer om at sparke en storstilet satsning i gang på dansk jord.

Landets suverænt mest magtfulde fond ser nemlig store muligheder i at gøre Danmark til en førende nation inden for stamceller. En disciplin, der i bedste fald vil kunne kurere en række sygdomme, der i dag er uhelbredelige.

Det fortæller Mads Krogsgaard Thomsen, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

»Vi er nået til et punkt for stamceller, hvor Danmark for alvor skal på banen,« siger han.

Kunne man så forestille sig, at I snart kommer og lægger nogle milliarder på bordet til stamcelleforskning i Danmark?

»Ja. Jeg siger ikke nødvendigvis nogle milliarder, men et stort beløb. Vi har allerede lagt over 1 mia. i DanStem, og nu er grundforskningen blevet modnet,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

DanStem blev etableret på Københavns Universitet i 2011 med en større bevilling fra netop Novo Nordisk Fonden.

Hidtil er der dog kun bedrevet grundforskning. Det vil forsimplet sige forskning, der sigter mod at opnå større erkendelse og indsigt, men hvor forskningen ikke har til formål at føre til f.eks. en vaccine eller en ny pille til behandling af en sygdom.

Novo Nordisk Fonden
 • Novo Nordisk Fonden er en uafhængig dansk erhvervsdrivende fond, hvis historie strækker sig tilbage til 1922, hvor Nobelpristager professor August Krogh af Insulinkomiteen i Toronto fik rettighederne til at producere insulin i Skandinavien.
 • Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd.
 • Novo Nordisk Fondens investeringsaktiviteter varetages af det helejede datterselskab Novo Holdings. Novo Holdings har til formål at investere fondens formue bedst muligt og dermed sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast.
 • Fonden ejer A- og B-aktier i Novo Nordisk svarende til ca. 28,3 pct. af aktiekapitalen og ca. 76,8 pct. af stemmerne. I Novozymes er de tilsvarende tal ca. 25,5 pct. af aktiekapitalen og ca. 72,4pct. af stemmerne (via Novo Holdings).
 • Novo Nordisk Fondens vedtægter forpligter fonden til at bevare sit bestemmende ejerskab i Novo Gruppens to store børsnoterede selskaber, Novo Nordisk og Novozymes.
 • Novo Nordisk Fonden har over de seneste fem år bevilget mere end 24 mia. kr., primært til forskning vedoffentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes.

Inden for netop stamcelleterapi er der mulighed for, at man potentielt kan erstatte de døde nerveceller ved hjernesygdommen Parkinsons, de døde betaceller ved type 1-diabetes eller de døde nerveceller ved blindhed.

Hvis det potentiale skal indfries, kræver det imidlertid et egentligt produktionsanlæg, som kan lave stamceller om til de celler, man ønsker, således at man potentielt kan give en sprøjte i f.eks. øjet eller hjertet.

»Det kunne sagtens være os,« siger Mads Krogsgaard Thomsen, der understreger, at der er enormt mange muligheder for potentielt at kurere folk for en lang række sygdomme.

»Det er jo ikke fonden, der skal kurere sygdomme, men det kunne bestemt være fondens opgave at skabe et sådan anlæg, som biotekselskaber eller andre kunne bruge til det,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Hvis I vil sikre, at Danmark kan få en global konkurrencefordel på det felt, er det jo ikke noget, I kan vente med i lang tid?

»Nej, og det er også derfor, jeg godt tør sige det offentligt. Det er ikke noget, vi kan vente f.eks. to år med. Forskningen er nu på et stadie, hvor den er klar til at gå i klinikken, så vi på en etisk forsvarlig måde kan forsøge at kurere mennesker, der i dag er uhelbredeligt syge. Det er en mission i sig selv,« siger direktøren for Novo Nordisk Fonden.

Når tankerne er på et så veludviklet stadie, så skyldes det, at han og resten af fonden for alvor har taget hul på arbejdet med en 2030-strategi.

Det er blevet højaktuelt, efter at Mads Krogsgaard Thomsen selv med udgangen af februar 2021 forlod sit mangeårige job som koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling i medicinalselskabet Novo Nordisk.

Det gjorde han for at overtage posten som adm. direktør i Novo Nordisk Fonden den 1. marts fra Birgtitte Nauntofte.

Strategiprocessen forventes at køre frem til sommeren 2022, hvorefter der forventeligt vil ligge en plan klar for, hvordan Novo Nordisk Fonden i fremtiden vil bruge de mange milliarder, der hvert år uddeles.

»I gamle dage arbejdede vi kun med diabetes, og det er os, der har kickstartet de fem Steno-centre. I dag er vi også i milliardklassen, når vi taler klima. De to store områder for os i fremtiden vil være sundhed og grøn omstilling,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Diabetescentrene
 • Novo Nordisk Fonden har siden den første milliardbevilling i 2016 brugt 7,4 mia. kr. på etablering af Steno-centre i alle fem danske regioner.
 • Det drejer sig om 3 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden i 2016, 1,4 mia. kr. i 2017 til etablering af Steno Diabetes Center Aarhus i Region Midtjylland, 1,4 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Odense i Region Syddanmark samt 0,8 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland. Endelig godkendte fonden i 2018 en bevilling på 0,8 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Sjælland i Region Sjælland.
 • I foråret 2020 bevilgede fonden knap 400 mio. kr. til etablering af et lignende center i Grønland.
 • Han fortæller, at tingene er nødt til at være bæredygtige, hvis verden i fremtiden skal kunne brødføde 8 mia. mennesker.

  »Lige nu fældes der regnskov i Amazonas for at lave marker. Det er jo ikke bæredygtigt. Hvis du fjerner regnskovene, der giver mindre CO2 og erstatter dem med f.eks. kødproduktion, så siger det sig selv, at det bliver endnu værre, end det var,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

  Han mener, at Danmark har potentialet til at blive verdensførende inden for bæredygtigt landbrug.

  »Selvom jeg er gammel dyrelæge, der godt kan lide at grille en bøf, så har vi nogle udfordringer. Det er helt naturligt, at vi kommer til at spille en rolle i det,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

  Jeg bryder mig ikke om ordet magt. Jeg vil hellere sige indflydelse. Vi er store, men der ligger ikke andre interesser bag vores indflydelse, end du ville have.

  Mads Krogsgaard Thomsen, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden

  Hvor går grænsen? I kunne også kaste jer ind i store projekter om rent drikkevand, bygge vindmølleparker, eller hvad ved jeg?

  »Det er lige præcis det, vi diskuterer lige nu og her. Vi er i dag ikke inde i energi, men i grøn omstilling. Vi reducerer CO2-emissionen. Det er naturligt for os at være inden i alt, der f.eks. handler om biologisk læder eller undgå fossile brændstoffer. Det ville være et spring at gå ind i energi. Ørsted bygger vindmølleparker, og Vestas bygger vindmøller. Jeg ser det måske ikke som det mest naturlige for os,« siger Novo Nordisk Fonden-direktøren.

  Der ligger imidlertid også en anden opgave foran fonden, når det handler om at afgrænse, hvor de mange milliarder af kroner årligt skal kanaliseres hen. Det kommer også til at handle meget om, hvor bredt fonden skal spænde globalt.

  »Du vil i fremtiden se os have førende forskningscentre i Danmark, som så rækker videre ud til ekspertise-områder uden for Danmark,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

  Det skyldes bl.a., at han over de næste fem-seks år forventer at bruge midler, der svarer til, hvad der er blevet brugt de seneste 100 år.

  Alle vores projekter har det mål, at de til sammen fører til, at der kommer mere vækst i Danmark, at der bliver skabt flere arbejdspladser, og at Danmark bliver mere attraktivt at komme til for andre lande.

  Mads Krogsgaard Thomsen, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden

  Med stigende bevillinger fører selvsagt også endnu større indflydelse på, hvilke styrkepositioner Danmark som land har størst mulighed for at opnå succes inden for.

  »Jeg bryder mig ikke om ordet magt. Jeg vil hellere sige indflydelse. Vi er store, men der ligger ikke andre interesser bag vores indflydelse, end du ville have,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

  »Alle vores projekter har det mål, at de tilsammen fører til, at der kommer mere vækst i Danmark, at der bliver skabt flere arbejdspladser, og at Danmark bliver mere attraktivt at komme til for andre lande.«

  Læs også
  Top job