Erhverv

Take Offer accepterer femcifret bøde for at vildlede forbrugerne

Rejseportalen Take Offer betaler en bøde på 65.000 kr. for at vildlede forbrugerne med sin markedsføring af priser på flere hotel- og kroophold.

Sagen vedrører aftaler, der lå på takeoffer.dk i september 2018 og maj 2019. Arkivfoto: Jens Hartmann Schmidt

Dealsitet Take Offer har accepteret en bøde på 65.000 kr. for at overtræde markedsføringslovens forbud mod vildledning.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden, der politianmeldte salgsportalen i juli 2020.

Take Offer markedsførte på sin hjemmeside en række hotel- og kroophold, men oplyste ikke tydeligt om, at der kom diverse tillæg oven i prisen. Det være sig bl.a. miljøtillæg, sæsontillæg og weekendtillæg.

Disse tillæg fremgik ikke på oversigten over hotel- og kroophold, men stod derimod med mindre skrift på undersiden for de enkelte ophold og uden tilknytning til prisen for opholdet.

»Det er vildledende, hvis en virksomhed markedsfører en pris uden tydeligt at oplyse om, at der kommer diverse tillæg oven i prisen. Det kan få forbrugerne til at tro, at prisen er billigere, end den reelt er. Samtidig er det til skade for de konkurrenter, som oplyser priserne korrekt,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Det siger loven

Markedsføringslovens § 5:

En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Markedsføringslovens § 6:

En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

  • 6, stk. 3. Når produktets art medfører, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal den erhvervsdrivende oplyse, hvordan prisen beregnes. Når omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal det oplyses, at disse omkostninger kan forekomme.

Flere af opholdene kunne slet ikke købes til den annoncerede pris, fordi der kom et »miljøtillæg« oven i prisen alle ugens syv dage, og derfor bør det ifølge markedsføringsloven indregnes i prisen for opholdet. Samtidig betaler Take Offer for, at virksomheden ikke tydeligt har oplyst, at juni, juli og august er måneder med sæsontillæg.

Forbrugerombudsmanden mener samtidig, at det var vildledende at bruge ordet »miljøtillæg«, da tillægget ikke var begrundet med særlige miljømæssige hensyn, og derfor kan det give forbrugerne et indtryk af, at der var tale om et lovbestemt gebyr, som forbrugerne var forpligtede til at betale.

»Hvis en virksomhed bruger udtryk som ”miljøtillæg” i sin markedsføring, skal det være begrundet i særlige miljømæssige hensyn. Ellers er det vildledende,« siger Christina Toftegaard Nielsen.

BRANCHENYT
Læs også