Erhverv

Stenrige fonde drysser penge på grønne eventyr - et af dem ligger på en mark i Skive

Villum Fonden og Velux Fonden, som tilsammen har en formue på over 16 mia. kr., poster flere og flere penge i bæredygtige projekter. Velux-arvinger forventer, at klima og miljø vil fylde endnu mere hos fondene i fremtiden.

Velux Fondene har beskæftiget sig med bæredygtighed, før det for alvor kom på agendaen for mange. Alligevel siger Hans Kann Rasmussen (tv.), som her ses med sin nevø Jens Kann-Rasmussen:  »Man kan også spørge, hvorfor vi ikke gjorde det noget før.« Foto: Stine Bidstrup

Med arvinger i spidsen sender Villum Fonden og Velux Fonden milliarder over i grønne projekter.

Siden 2011 har fondene tilsammen bevilget 1,8 mia. kroner til projekter inden for miljø og klima. Trenden er opadgående, og forventningen er, at det vil fortsætte sådan i fremtiden.

»Vi bliver hele tiden klogere og kan se, at det er et vigtigt område. Derfor stiger bevillingerne til området lige så stille,« siger Jens Kann-Rasmussen, som er formand for Villum Fonden og barnebarn til stifteren af Velux og VKR, Villum Kann Rasmussen.

Ud over at være en almennyttig fond er Villum Fonden hovedaktionær i VKR-koncernen, som står bag Velux og Dovista.

Kigger man på de seneste års bevillinger er 19 pct. af Villum Fondens samlede donationer gået til projekter inden for miljø og bæredygtighed, mens det gælder 15 pct. for Velux Fondens vedkommende.

»Bevillingerne til klima- og miljøområdet er ikke sket på bekostning af noget andet, fordi vi har været heldige, at det er gået godt i firmaet, og udbytterne derfor er steget,« fortæller Jens Kann-Rasmussen.

Fondene arbejder også på at flytte sin milliardformue over i grønnere investeringer. Det arbejde startede i 2014.

»Vi kan ikke flytte verden et bedre sted hen, hvis vores formuer modarbejder alt det, vi støtter gennem vores uddelinger,« siger Hans Kann Rasmussen.

Han trådte 75 år gammel for nylig af som formand for Velux Fonden for at give stafetten videre til det yngre familiemedlem Lykke Ogstrup Lunde.

Fondene har en målsætning frem mod 2023 om, at 15 pct. af deres samlede formue skal placeres i såkaldte impact-investeringer, som er investeringer med et særligt fokus på miljø og bæredygtighed. I dag gælder det 7 pct.

Udover de bevillinger, fondene giver direkte til grønne projekter, støtter Villum Fonden også forskning.

Omkring 25 pct. af støttekronerne til de tekniske og naturvidenskabelige forskningsprogrammer i Villum Fonden har en klimavinkel, på trods af fokus typisk er på at støtte de dygtigste forskere.

Velux Fondene kort fortalt
  • Velux Fondene er et flydende begreb, der dækker over flere fonde. Der er Villum Fonden, Velux Fonden, V. Kann Rasmussen Foundation (USA), Velux Stiftung (Schweiz) og Medarbejderfonden for VKR Gruppen

  • Derudover over der KR Foundation, som er stiftet i 2014, og som Villum Fonden oprindeligt ville støtte i 10 år. Det er dog besluttet, at den periode skal forlænges.

  • Desuden er der Den Danske Naturfond, som Villum Fonden står bag sammen med staten og Aage V. Jensen Naturfond.

  • Villum Fonden er ud over at være en almenyttig fond også VKR Holdings hovedaktionær med en ejerandel på over 80 pct. VKR’s ejerkreds består desuden af stifterens sønner Lars Kann-Rasmussen og Hans Kann Rasmussen, som begge for år tilbage lukkede hver deres tre børn ind i ejerkredsen. Blandt dem finder man Jens Kann-Rasmussen.

Et helt nyt eksempel på en sådan bevilling er en 20 mio. kroner stor bevilling fra Villum Fonden. Pengene går til et nyt forskningssamarbejde mellem den grønne erhvervspark Greenlab Skive, DTU og de øvrige danske tekniske universiteter.

Bevillingen bliver annonceret mandag, som også er dagen, hvor Greenlab Skive indvier sit nye nationale forskningscenter.

Bevillingen skal ifølge Jens Kann-Rasmussen bringe forskningen tættere på Greenlab-virksomhederne og sætte fart på processen med at få mere viden om noget, der gør en forskel.

»Det er klart, at det skal op i en langt større skala, hvis det skal ændre verden. Men de små skridt på vejen skal jo til, før der er nogen, der tør investere milliarder i f.eks. ny power-to-x-teknologi. Det er vores lille bidrag til at få forskningen ud at leve,« siger han.

Christopher Sorensen, direktør for Greenlab Skive, forventer, at bevillingen fra Villum Fonden kan øge tempoet markant for forskningen og for Greenlab-virksomhederne:

»Mange forskningsresultater ender i en blindgyde mellem forskning og kommercialisering. Bevillingen er med til at accelerere processen, så forskningsresultater kan anvendes til at skabe kommerciel værdi og skala.«

Villum Fondens penge skal ifølge Christopher Sorensen være med til at fjerne kløften mellem forskningsresultaterne og det kommercielle aspekt ved at koble virksomhederne direkte sammen med landets forskere på de tekniske universiteter.

BRANCHENYT
Læs også