Erhverv

»En meget trist dag«: Forsikringsselskab erklæret konkurs

Finanstilsynet opfordrer alle kunder til at tegne nye forsikringer hos et andet selskab hurtigst muligt.

Sådan ser Gefion Insurances hjemmeside ud, efter selskabet er blevet erklæret konkurs. Foto: Screendump fra Gefion Insurances hjemmeside

Det er et år siden, at Finanstilsynet fratog Gefion Insurance licensen til at drive forsikringsvirksomhed. Tilsynet mente ikke, at forsikringsselskabet kunne leve op til solvenskravene.

Efterfølgende havde Gefion Insurance håbet at lave en frivillig og solvent nedlukning af selskabet.

Nu er selskabet dog erklæret konkurs ved Sø- og Handelsretten. Det sker, efter Gefion har tabt en retssag i Tyskland, som betyder, at Gefion ikke længere kan gøre et erstatningskrav på 30 mio. euro gældende mod selskabet Charterline Fuhrpark Service GmbH.

Efter at have modtaget den uventede afgørelse fra den tyske appelret, har Gefion konkluderet, at det ikke længere er muligt at fortsætte den frivillige afvikling af selskabet. Likvidatorerne har derfor begæret selskabet konkurs. Det vil nu være op til kuratellet bestående af Søren Aamann Jensen fra Accura og Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten at søge den tyske dom appelleret.

»Vi er meget overraskede over afgørelsen fra den tyske appelret, efter at vi ved første instans fik fuldstændig medhold i vores påstand. Derfor havde vi lagt til grund, at Gefion efter afgørelsen i 2. instans ville få mulighed for at få tilført selskabet mere end 30 mio. euro,« siger Troels Askerud, likvidator i og medejer af Gefion, i en pressemeddelelse.

Ifølge Troes Askerud ville beløbet på 30 mio. euro have sikret en god afvikling af Gefion.

»På den baggrund er det en meget trist dag, og vi havde ønsket et bedre sidste kapitel i historien om Gefion,« siger han.

Finanstilsynet har også kommenteret Gefions konkurs i en pressemeddelelse.

»Som følge af konkursen opfordrer Finanstilsynet kunderne i Gefion til at tegne nye forsikringer hos et andet selskab snarest muligt. Medmindre kunderne er dækket af Garantifonden, kan der gå flere år, før kunderne får eventuel erstatning udbetalt, og dette kun delvist i form af en dividende,« skriver Finanstilsynet.

Ifølge Finanstilsynet har kunderne ret til at ophæve aftalen med Gefion. Aftalen bortfalder under alle omstændigheder tre måneder efter konkursen. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker visse danske skader opstået op til og senest fire uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne.

Gefion Insurance voksede hurtigt på få år og havde i 2018 præmieindtægter for 2,4 mia. kr. Men regnskabet for 2018 viste også et underskud på næsten 50 mio. kr. Underskuddet for 2019 lød på knap 67 mio. kr.

Gefion Insurances forsikringsprodukter blev solgt gennem en række forskellige agenter og brokers, der solgte forsikringerne under eget navn i Storbritannien, Irland, Polen, Tyskland, Frankrig og Danmark.

BRANCHENYT
Læs også