Erhverv

Ulovlig eksport af skrotbiler kulegraves

En række autoophuggere i Danmark bliver undersøgt af politiet, fordi de har fået udbetalt skrotpræmier for udtjente biler, der samtidig er blevet eksporteret til udlandet. Minister vil have afdækket problemets omfang.

Hvert år bliver over 100.000 biler skrottet i Danmark, så man kan genanvende dele af bilerne og håndtere farlige stoffer. For dét kan enten bilejeren eller autoophuggeren modtage en skrotpræmie på 2.200 kr. Arkivfoto: Anita Graversen

Miljøstyrelsen har politianmeldt 10 danske virksomheder, som uretmæssigt har fået udbetalt skrotpræmier for køretøjer, som er eksporteret til andre lande som brugte biler. Politiet efterforsker på nuværende tidspunkt sagerne, der er sket i perioden 1. januar 2019 og frem til 16. januar 2020.

De i alt cirka 100 biler, der figurerer i sagerne, blev opdaget, da Toldstyrelsen – for første gang siden skrotpræmien blev indført i 2000 – sendte en liste med stelnumre på eksporterede biler til Miljøstyrelsen. Sagerne vurderes af Miljøstyrelsen til kun at være »toppen af isbjerget«...

Læs også