Erhverv

Alle taler om elbiler, men der kører kun få af dem på vejene

Under 1 pct. af bilfamilierne i Danmark er rene elbilister, og det samme er tilfældet i mange andre lande.

Klar til opladning, men i Danmark er det kun 0,7 pct. af bilfamilierne, der er rene elbilister. Foto: Reuters/Eric Gaillard

Nyt fra Danmarks Statistik er tør kost, men tallenes tale er vigtig.

Det gælder også ”Nyregistrerede motorkøretøjer maj 2021”, som beretter, at der i maj sæsonkorrigeret blev solgt 19.135 nye personbiler herhjemme...

Læs også