Erhverv

Harlang fortsætter sin kamp mod systemet - og omvendt

Christian Harlang har i hele sin karriere kæmpet mod systemet - ikke mindst det juridiske system, han selv er en del af. Advokatbranchens øverste organ ser ud til indtil videre at have udstødt ham om ikke for bestandigt, så dog for en årrække.

Christian Harlang har i sin karriere kæmpet højtprofilerede sager for irakiske torturofte og Thulefanger, men ved siden af har han selv været genstand for adskillige retsopgør om hans personlige handlinger.  Foto: Liv Høybye

(Artiklen er opdateret med en rettelse. I den første version stod i billedtekst og faktaboks, at Harlang har ført sag for Thulearbejdere - det er retteligt Thulefangere. Redaktionen beklager.)

Christian Harlang har fået flere domme for at tage alt for høje salærer fra klienter og for groft at have tilsidesat god skik, når han skulle varetage interesser for syge og ældre klienter...

Læs også