Erhverv

Skatteministeren siger stop for nye coronalån og udskydelse af betalingsfrister til virksomheder

Regeringens fokus er ikke på nye lån, men på virksomhedernes tilbagebetaling af de udestående skattelån, lyder det nu fra skatteminister Morten Bødskov.

I halvandet år har skatteminister Morten Bødskov (S) lagt navn til mange hjælpepakker for at sikre virksomheder og arbejdspladser. Nu skifter han og regeringen fokus, lyder det. Foto: Anders Brohus.

Halvandet år efter coronakrisen ramte Danmark for fuld kraft, slår skatteminister Morten Bødskov fast, at det er slut med nye coronalån og kreditter til erhvervslivet.

Coronagæld
  • Under coronakrisen har Folketinget etableret en række låneordninger, der skulle sikre ekstra likviditet til erhvervslivet under coronakrisen.
  • F.eks. har staten gennem flere omgange stillet rentefrie lån til rådighed for virksomheder til betaling af a-skat og moms.
  • Den seneste opgørelse viser, at virksomhedernes statslige coronagæld er på godt 32 mia. kr.
  • Låneordningerne er dog ikke afsluttet endnu, og Skatteministeriet forventer, at de ender med at løbe op i 38 mia. kr.
  • Ifølge et notat fra Skatteministeriet har 50.000 virksomheder benyttet låneordningerne.

Meldingen falder i forbindelse med en afvisning af at stille små og mellemstore virksomheder lige ved også at tilbyde smv-erhvervet momslån svarende til en del af momsbetalingen i 1. halvår.

Mellemstore virksomheder har allerede fået momslån for 1. kvartal, men nu er lånefesten slut, fastslår ministeren i et svar til Folketingets skatteudvalg.

»Små virksomheder skal den 1. september 2021 afregne moms for 1. halvår 2021, og mellemstore virksomheder skal ligeledes den 1. september afregne moms for 2. kvartal 2021. Dette følger de almindelige afregningsfrister for moms og kan således ses som en tilbagevenden til en fremadrettet normal situation for afregning af moms og andre skatter,« skriver Morten Bødskov.

Han stopper dog ikke her.

»Det kan tilføjes, at i forbindelse med virksomhedernes tilbagevenden til normale forhold er mit fokus umiddelbart på virksomhedernes tilbagebetaling af de skattelån, der allerede er givet og ikke på yderligere betalingsfristudskydelser eller flere nye låneordninger,« lyder det fra ministeren.

Det betyder kort og godt, at regeringen ikke har planer om flere lån.

Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO

Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO, slår fast, at det for ham er første gang, at regeringen skærer ud i pap, at lånefesten er slut.

»Det betyder kort og godt, at regeringen ikke har planer om flere lån. Hvis et politisk flertal beslutter noget andet, vil regeringen selvfølgelig gøre det, men den har ikke selv planer om at gøre mere,« siger Henning Boye Hansen.

Den kontante melding kommer, netop som regeringen har meddelt, at alle restriktioner ophører den 10. september.

Bødskovs kontante melding overrasker SMVdanmark, der kæmper for økonomisk hjælp til medlemsvirksomheder i især turist- og oplevelseserhvervet, som fortsat bløder omsætning og indtjening sammenlignet med tiden op til coronakrisen.

»Regeringen har travlt med at komme videre og sige, at coronakrisen er overstået. Men der er masser af forhold, regeringen er nødt til at forholde sig til, før vi kan komme videre. Det er vigtigt at huske, at vi er ikke helt i mål, før vi får alle med, og der er vi slet ikke endnu,« siger Mia Amalie Holstein, politisk chef i SMVdanmark.

Ministerens melding betyder, at virksomheder skal afregne moms som normalt den 1. september, og forude venter tilbagebetaling af statslige coronalån på mindst 32 mia. kr.

Milliardgælden skal være afviklet inden maj 2023. Første rate på 7,4 mia. kr. forfalder den 1. november.

Læs også
Top job