Erhverv
BREAKING

Skattestyrelsen lukker stort skattehul og henter millionbeløb

Målrettede kontroller af udvalgte tvangsopløste selskaber har medført opkrævninger på næsten 200 mio. kr. De seneste år har træfprocenten ligget på gennemsnitligt 90 pct.

De seneste fem år har Skattestyrelsen målrettet kontrolleret hovedaktionærerne bag tvangsopløste selskaber. Det har udløst skatteopkrævninger på i alt 198 mio. kr.

Skattestyrelsen har lavet en opgørelse over de seneste fem års målrettede kontroller af tvangsopløste selskaber, hvor man har undersøgt, om der er blevet betalt den korrekte skat.

I perioden 2016-2020 blev der i alt tvangsopløst 51.000 selskaber, og af dem har Skattestyrelsen udtaget 738 hovedaktionærer til nærmere kontrol.

»I de seneste fem år har vi udtaget 738 hovedaktionærer bag tvangsopløste selskaber til nærmere kontrol. Oplysningerne fra 663 hovedaktionærer viste, at der var uoverensstemmelser mellem det, der var oplyst til Skattestyrelsen, og de forhold, som vi fandt ved kontrollerne,« siger selskabsskattedirektør Kenneth Joensen fra Skattestyrelsen.

På mere mundret dansk vil det sige, at her var der bevidst eller ubevidst forsøgt snydt med skattebetalingerne.

Ifølge Skattestyrelsen gør flere forhold sig gældende ved udvælgelsen af personer, som kontrolleres.

Der fokuseres blandt andet på aktionærlån, hævninger og luksuriøse personbiler, som ingen er blevet beskattet af.

Ligesom hovedaktionærer, som har ladet selskaber betale for private udgifter eller har taget aktiver ud af selskaber uden at betale skat af dem, bliver kontrolleret.

Over den femårige periode har træfprocenten ligget på gennemsnitligt 90 pct. Et træf, der over årene er steget fra 80 til 96 pct. i 2020.

»Indsatsen viser, at målrettede kontroller er det bedste værktøj mod en uønsket skatteadfærd,« siger Kenneth Joensen.

En kontrol af et selskab består af flere elementer. Blandt andet indhentes oplysninger fra regnskabsmateriale, bankkontoudtog og privatforbrugsoplysninger, som efterfølgende sammenholdes med selskabernes selvangivne indkomster, momsangivelser, afregning af A-skat og AM-bidrag og beskatningen af hovedaktionærerne.

»Vores erfaringer fra kontrollerne, hvor der findes fejl og snyd, viser desværre også, at personerne, som er involveret i tvangsopløsningen af selskaberne, typisk udviser en stor modvilje i forhold til at følge de gældende regler. Samtidig oplever vi, at denne gruppe er særligt svær at påvirke med vejledning og lignende tiltag, og derfor er det primært gennem kontrol, at vi kan ændre deres adfærd,« forklarer Kenneth Joensen.

Foruden den direkte skatteopkrævning viser resultaterne fra kontrolindsatsen også, at nogle tvangsopløste selskaber indberetter kunstigt høje beløb for at dække over områder, hvor de ikke har betalt den korrekte skat eller moms.

I disse eksempler nulstilles det indberettede beløb, og det skyldige beløb opkræves.

Skattestyrelsen definerer en hovedaktionær som en person, der ejer eller inden for de sidste 5 år har ejet mindst 25 pct. af aktiekapitalen/anpartskapitalen i et selskab, eller som råder over eller inden for de seneste 5 år har rådet over mere end 50 pct. af stemmerne.

Læs også