Serier

På trods af alle politiske ambitioner: Det globale forbrug af fossile brændsler vil fortsætte med at stige frem til 2050

Energiprischokket, der har ramt Europa og andre dele af verden, er ikke et forbigående fænomen på vejen ud af coronakrisen, men den nye normal i klimaomstillingen.

Storm i energipriserne
I en ny langtidsprognose forudser USA's Energiministerium, at det globale forbrug af fossile brændsler vil fortsætte med at stige frem til 2050, og det samme vil den globale CO₂-udledning. Foto: AP

I et kvart årtusinde har menneskeheden forladt sig på energi fra brændsler, der er relativt lette at udvinde, transportere og lagre.

Nu er dagsordenen, at man inden for det kortest mulige tidsrum skal afvikle brugen af fossile brændsler, og den opgave er af et omfang, som alt for mange regeringer og agitatorer undervurderer, lyder det samstemmende fra topcheferne i den internationale olieindustri...

Læs også