Serier
BREAKING

Den hurtigste vej til at bremse global opvarmning

Metan er den værste klimasynder af alle, og nu gøres et globalt forsøg på at mindske udledningen.

Klimatopmøde i Glasgow
Mange steder som her ved universitetet i Kiel, forskes der intenst i, hvordan metan-udslip fra kvæghold kan reduceres gennem bl.a. ændret fodersammensætning.  Foto: AP/Carsten Rehder Hvert år undslipper 180 mia. kubikmeter naturgas, herunder metan, fra verdens naturgasinstallationer. Mængden svarer til Ruslands årlige naturgaseksport til EU. Foto: AP/Al Grillo

Ingen enkelt faktor kan bremse den globale opvarmning som metangas.

Til dato har metan bidraget med næsten en tredjedel af den globale temperaturstigning, og derfor vil et stop for udledningen af metan kunne have en meget større effekt end de fleste andre tiltag mod klimaforandringerne...

Læs også