Erhverv
BREAKING

To ud af tre virksomheder er ramt: Nye beregninger sætter tal på historisk elprischok

To ud af tre virksomheder har en aftale med variabel pris på elforbruget. Det betyder, at 286.000 virksomheder er ramt af elprisens øjeblikkelige himmelflugt.

Nye beregninger viser, at to ud af tre virksomheder her og nu er ramt af elprisens himmelflugt. Foto: Jesper Voldgaard.

286.000 virksomheder står til en solid ekstraregning som følge af elprisernes himmelflugt.

Elprisen
  • Markedsprisen på el på det danske marked fastsættes ved handler på den nordiske elbørs Nord Pool.
  • KWh-prisen for den enkelte virksomhed afhænger dog af det produkt, man har købt hos elleverandøren.
  • Nogle - typisk store virksomheder - afregner spotpriser (øjeblikspriser) og tager dermed selv risikoen for prisudsving, som selv på en stille markedsdag kan være store.
  • Andre virksomheder dækker sig ind gennem fastpriskontrakter med varierende løbetid, ligesom private elkunder typisk har et elprodukt, der tager afsæt i en gennemsnitlig markedspris over en vis periode.
  • Fastpriskontrakter og produkter med afsæt i gennemsnitlige priser skærmer dog ikke mod vedvarende stigende elpriser. De udsætter kun den truende prisstigning i en periode.
  • I 2020 lå den gennemsnitlige markedspris på el på 0,20 kr. I 2021 har prisen sat historisk ugerekord i uge 40 med en gennemsnitlig markedsprise på 1,35 kr.

Nye beregninger, som Energistyrelsen har lavet for DI Business, viser at 285.814 virksomheder har en elaftale med priser, der svinger i takt med markedsprisen, og dermed rammes virksomhederne af de skyhøje elpriser, som har præget elmarkedet de seneste måneder.

»Flertallet af virksomhederne har indgået en kontrakt om variable priser og rammes derfor hårdt med det samme af de stigende priser,« udtaler Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, til DI’s interne nyhedsbrev DI Business.

Ifølge beregningerne står de 286.000 virksomheder til en årlig merudgift svingende fra 453.000 kr. for mindre elforbrugende virksomheder med et årligt elforbrug på 2.000.000 kilowatt-timer (kWh) til en årlig ekstraregning for de største elslugere på mere end 20 mio. kr.

Ekstraregningens størrelse afhænger imidlertid af, hvor længe elprisen forbliver på det nuværende høje prisniveau, der bl.a. har manifesteret sig i en historisk ugerekord i uge 40 med en gennemsnitlig markedspris på 1,35 kr. for en kilowatt-time handlet på den nordiske elbørs Nord Pool.

Her og nu rammer de rødglødende elpriser knap 286.000 virksomheder med løbende prisfastsættelse på den forbrugte el. Men fortsætter de opskruede priser, kan situationen også ramme de 143.000 virksomheder, som ifølge Energistyrelsens opgørelse gør brug af andre prisaftaler - herunder især fastprisaftaler.

Fastprisaftaler betyder, at prisen på den købte el ligger fast i en given periode, uanset hvordan markedsprisen udvikler sig på Nord Pool.

Men når aftaleperioden udløber, skal der indgås en ny elaftale, og her vil en fortsat høj elpris i givet fald ramme virksomhederne for fuld kraft.

At situationen rammer erhvervslivet hårdt, ses bl.a. ved, at Jørn Kroager, adm. direktør i jernstøberiet Mat Dania i Aars, allerede i begyndelsen af september slog fast overfor Finans, at virksomheden, der hører til blandt landets største elforbrugere, venter en ekstraregning i år på 15-20 mio. kr. som følge af elprisens himmelflugt.

Læs også