Erhverv

Her betaler borgerne mest: Mange milliarder flyttes hvert år mellem kommunerne

Der er store forskelle på, hvad kommunerne betaler til den kommunale udligning. I en kommune nord for København betaler borgerne over 60.000 kr. om året.

Forskellen på de kommuner, der betaler mest, og de, der betaler mindst i den kommunale udligning er stor. I Gentofte Kommune er regningen størst.
Foto: Finn Frandsen Foto: Finn Fandsen

Mange milliarder flyttes hvert år mellem landets kommuner. De velstillede kommuner må punge ud, så de mindre velstillede kan modtage penge i det, vi kalder den kommunale udligning.

Kommunerne i Region Hovedstaden betaler absolut mest. I år betaler de 12,4 mia. kr. og i 2022 løber det op i 13,5 mia. kr. samlet set. Det viser tal fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Men tallene dækker over store indbyrdes forskelle mellem kommunerne i regionen. I Gentofte Kommune, der er den kommune, der betaler mest i hele Danmark, betaler hver borger på 20 år eller over i gennemsnit lidt mere end 60.000 kr. Næste år stiger den regning til 68.600 kr.

I alt betaler Gentofte Kommune i år 3,4 mia. kr.

Kigger man derimod sydvest for København, ligger en af de kommuner, der modtager flest penge i forbindelse med den kommunale udligning - nemlig Ishøj Kommune. Her modtager hver borger på 20 år eller mere i gennemsnit lige over 30.000 kr. Kommunen modtager samlet set mere end 500 mio. kr.

Der er også store regionale forskelle. Region Hovedstaden er den eneste region, der samlet set betaler flere penge, end den modtager. Region Syddanmark er den region, der modtager flest penge. I år modtager kommunerne i Region Syddanmark lige over 6 mia. kr. Næste år vil de, ifølge Indenrigs- og Boligministeriet, modtage knap 6,4 mia. kr.

Regeringen lavede sidste år en aftale om et nyt udligningssystem med Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet. Det nye system trådte i kraft i år og betyder lidt firkantet, at yderkommuner får flere penge, og kommuner omkring især Aarhus og København skal betale mere.

Beregningerne sker på baggrund af en række parametre. Især antallet af borgere i forskellige aldersgrupper betyder noget. Men sociale parametre som eksempelvis socialt udsathed betyder også en del.

Læs også
Top job