Erhverv

Styr på lønsedlen? Hver anden er med fejl

Ny undersøgelse viser, at hver anden har fundet fejl i sin lønseddel.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, opfordrer til, at man selv tjekker sin lønseddel grundigt eller spørger om hjælp, hvis der er tvivl. Arkivfoto: Anders Rye Skjold Jensen Foto: Anders Rye Skjoldesen

Det er ikke som sådan noget nyt, men en ny undersøgelse af Epinion bekræfter alligevel, at det kan være en rigtig god - og indbringende - idé at være opmærksom på, om det, der står på den månedlige lønseddel, er helt rigtigt.

Undersøgelsen viser nemlig, at der bliver fundet fejl præcis halvdelen af lønsedlerne - og i nogle tilfælde er der tale om mange tusinde kroner, som man kan gå glip af.

Det skriver Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, som grundet en kampagne har fået Epinion til at spørge over 1.200 danskere i arbejde om deres vaner i forhold til håndtering af den månedlige lønseddel.

FH kommer med nogle gode råd til, hvordan man tjekker sin lønseddel. Det handler bl.a. om at tjekke ting som timetal, månedsløn, indbetaling til pension, feriedage og lignende.

5 ting du skal vide, når du tjekker din lønseddel

Passer dit timeantal eller din månedsløn? Her skal din samlede løn fremgå. Er du timelønnet, bør dine timer og timeløn klart fremgå. Lønnen er det grundbeløb, der beregnes skat og arbejdsmarkedsbidrag af. Det er derfor vigtigt at have tjek på. Mange overenskomster giver dig direkte ret til en specifikationer, så du kan se timelønnen og tillæggene.

Får du dine tillæg for overtid, weekendarbejde eller anciennitet? Alt efter aftalerne i din overenskomst har du ret til diverse tillæg. Det kan være overarbejdstillæg, tillæg for arbejde i weekender eller under særlige forhold. Du kan også have ret til tillæg for særlige kompetencer, gener og anciennitet. Hold øje med, at du får de tillæg, du har krav på. En lille fejl her kan hurtigt løbe op.

Indbetaler din arbejdsgiver den aftalte procentdel af din løn til pension? Arbejdsmarkedspensionen kommer fra overenskomsterne. Det betyder, at arbejdsgiverne er forpligtet til at indbetale en procentdel af din løn til din pension. Pensionsindbetalingen er forskellig, alt efter om du er privat ansat eller offentligt ansat i staten, en kommune eller en region. Arbejdsgiveren skal indbetale det samlede beløb til pensionskassen.

Optjener du det rigtige antal feriedage? Gennem overenskomsterne er langt de fleste lønmodtagere sikret 5 ugers ferie og 5 ekstra feriefridage. På den gode lønseddel angiver arbejdsgiveren, hvor meget ferie du har optjent og afholdt.

Passer det samlede beløb til din løn, pension og skat? Din lønseddel bør vise de totale beløb samlet fra årets start. Optællingen viser bl.a. løn, pension og betalt skat i løbet af året. For timelønnede står der også indbetalte feriepenge og søn- og helligdagsbetaling.

Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ikke desto mindre fortæller næstformanden i FH, Morten Skov Christiansen, at det trods gode råd kan være en svær øvelse at gebærde sig gennem de forskellige tal på sedlerne.

»Der findes ingen let facitliste, som alle bare kan slå op i for at tjekke, om man får den rigtige løn. Arbejdsgivere og arbejdstagere på det offentlige og private arbejdsmarked har indgået tusindvis af forskellige overenskomster med hinanden. Derfor er lønsedlerne forskellige,« siger næstformanden i organisationens nyhedsbrev, hvori han desuden opfordrer til at spørge fagforeningen til råds ved tvivl.

Undersøgelsen viser desuden, at danskerne er forholdsvist gode til at få tjekket, om alt passer. Tre ud af fire gør det altid eller næsten altid, og særligt de unge i kategorien 15-25 år og de ældre på 55 + er grundige.

Læs også