Erhverv

Et presset sundhedsvæsen fører til udsættelse af ny digital postkasse

Den planlagte lancering af Digital Post, som skulle afløse e-boks, udskydes som følge af coronasituationen.

Der er endnu ikke udmeldt en ny dato for lanceringen af Digital Post, men Digitaliseringsstyrelsen forventer at kunne sætte en ny dato for lanceringen i December. 

Foto: PR/Digitaliseringsstyrelsen/Agnete Schlichtkrull.

Fra den 30. november skulle danskerne være overgået til den nye digitale postkasse Digital Post, som planmæssigt skulle have afløst e-Boks, hvor man får breve fra det offentlige om f.eks. indkaldelse til coronavacciner eller beskeder fra kommunale myndigheder.

Overgangen til den nye løsning er dog blevet udskudt til det nye års første kvartal, som følge af coronasituationen og et presset sundhedsvæsen, der er afhængigt af at kunne sende coronarelateret post ud til borgerne.

Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse onsdag den 24. november - seks dage før den nye løsning skulle være gået i luften.

»Vi befinder os i øjeblikket i en tid, hvor sundhedsvæsenet er under pres, og kommunikation fra offentlige myndigheder om fx vaccineindkaldelser er helt kritisk for vores samfund. Det stiller øgede krav til driftsstabiliteten ved en løsning som Digital Post. Derfor må vi desværre med kort varsel meddele, at vi har besluttet at udsætte lanceringen,« lyder det fra vicedirektør Adam Lebech, Digitaliseringsstyrelsen.

Implementeringen af Digital Post, som ellers ligger færdigudviklet og klar til brug fra den 30. november, kræver en overflytning af data fra e-Boks til den nye løsning. Denne overflytning ville have medført en nedlukning af postkassen fra den 26.-29. november, hvor danskerne derfor ikke ville kunne have modtaget post fra det offentlige.

Det nye Digital Post
  • Borgere og virksomheder skal ikke gøre noget for, at Digitaliseringsstyrelsen kan flytte deres gamle post over i den nye løsning til Digital Post.
  • Når du logger på Digital Post i det nye år, kan du igen modtage og besvare beskeder fra det offentlige samt finde og besvare tidligere modtaget post fra staten, regionerne og kommunerne.

  • Med det nye Digital Post har borgere og virksomheder fortsat kun én postkasse fra det offentlige, men posten fra det offentlige kan tilgås via flere platforme: borger.dk, Virk, den nye Digital Post-app samt e-Boks og mit.dk.

  • Borgere over 15 år og virksomheder er fortsat lovmæssigt forpligtet til at modtage Digital Post. Medmindre man er fritaget herfor. Er man tidligere fritaget for Digital Post, er man det også fremover.

  • Digital Post er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet i samarbejde med Danske Regioner og KL.
Kilde: Digitaliseringsstyrelsen

Beslutningen om at udskyde lanceringen af den nye model kommer, efter at Regionerne har rejst bekymring om, hvorvidt det planlagte lanceringstidspunkt og den medfølgende driftsusikkerhed udgør en betydelig risiko på et tidspunkt, hvor sundhedsvæsnet i forvejen er presset.

Coronasituationen stiller i øjeblikket særligt høje krav til, at leverancen af Digital Post til borgere og virksomheder er stabil og pålidelig til hver en tid, så sundhedsfaglig information kan komme hurtigt, nemt og sikkert ud til alle modtagere, fremgår det af pressemeddelelsen.

Der er endnu ikke udmeldt en ny dato for lanceringen af Digital Post, men Digitaliseringsstyrelsen forventer at fastsætte en ny dato i december.

Indtil lanceringen af den nye løsning vil danskerne fortsat modtage Digital Post fra det offentlige i e-Boks, på borger.dk og Virk, som de plejer.

Læs også