Serier

Erhvervslivet: Staten trækker tæppet væk under hårdt prøvede virksomheder

Små fejl i indberetninger til skattemyndighederne betyder, at 2.500 virksomheder uden videre har fået inddraget statslige coronalån for et samlet trecifret millionbeløb.

Corona rammer verden
Under pandemiens nedlukning stoppede en del af aktiviteten i og kundestrømmen til en række danske virksomheder. De har derfor optaget statslige coronalån med udskudt betaling af moms og skat. Foto: Martin Lehmann

En overskredet tidsfrist eller andre indberetningsfejl har udviklet sig til en kæmpe økonomisk hovedpine for op mod 2.500 virksomheder.

Opsagte coronalån:
  • Under coronakrisen har Folketinget etableret en række låneordninger for at sikre ekstra likviditet til erhvervslivet.
  • F.eks. har staten gennem stillet rentefrie lån til rådighed for virksomheder til betaling af A-skat og moms.
  • Siden maj 2020 er der ifølge Skattestyrelsen ydet ca. 107.000 coronalån til godt 51.000 virksomheder med en samlet værdi på 36 mia. kr.
  • En virksomhed kan dog få opsagt ydede coronalån med øjeblikkelig virkning, hvis virksomheden f.eks. overskrider tidsfrister for indrapportering af eksempelvis moms, punktafgifter, antal ansatte eller indrapportering af en virksomhedsejers egen løn.
  • Normalt vil disse overskridelser udløse en afgift på 800 kr.
  • Som reglerne for coronalån er skruet sammen, betyder overskridelsen, at en virksomhed samtidig får inddraget eventuelle coronalån til øjeblikkelig indfrielse.
  • Samtidig mistes retten til at modtage fremtidige coronalån.
  • Ifølge bl.a. DI, SMVdanmark og Dansk Erhverv har ca. 178.000 virksomheder i perioden 2018-2020 overskredet gældende tidsfrister. Det svarer til hver tredje virksomhed herhjemme.

De ramte virksomheder har tidligere fået et coronalån ved at udskyde betaling af bl.a. A-skat og moms. Men på grund af bl.a. forsinkelser i indberetninger til Skattestyrelsen har virksomhederne nu fået opsagt deres coronalån til øjeblikkelig indfrielse uden mulighed for at klage.

Et gennemsnitligt coronalån ligger typisk på ca. 300.000 kr., hvorfor de ramte virksomheder ud af det blå rammes af et trecifret millionkrav.

»Alle kan lave fejl, og normalt klares det med en afgift på 800 kr. Nu er konsekvenserne for virksomhederne i stedet meget store. Coronalån er indført for at støtte kriseramte selskaber, og nu trækkes tæppet væk under dem. Det er helt urimeligt,« mener Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, der er erhvervsorganisation for 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Uanset om der kan være grundlag for sanktioner ved manglende eller for sen indberetning, er annullering af coronalån ude af proportion i forhold til forseelsen.

Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef, DI

Det sker, med henvisning til at ca. 178.000 virksomheder i perioden 2018-2020 har begået lignende fejl som de 2.500 virksomheder, uden at det har ført til sanktioner ud over strafafgiften på 800 kr.

SMVdanmark har sammen med erhvervsorganisationerne DI, Dansk Erhverv, Horesta og Danmarks Restauranter & Caféer rejst sagen over for skatteminister Morten Bødskov for at få ændret reglerne og omgjort afgørelsen for de ramte virksomheder.

I et brev til ministeren påpeger erhvervslivets talerør det urimelige i, at små fejl i indberetninger kan føre til mistede coronalån.

»Uanset om der kan være grundlag for sanktioner ved manglende eller for sen indberetning, er annullering af coronalån ude af proportion i forhold til forseelsen,« siger Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i DI.

Dansk Erhverv peger på, at de 2.500 virksomheder givetvis kun er toppen af isbjerget, da ordningen med coronalån først ophører i 2023.

»Så der kan komme en markant stigning i antallet af virksomheder, der får deres lån inddraget i kraft af små fejl,« siger Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.

Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar til sagen fra skatteminister Morten Bødskov. Men hos oppositionen er man utilfredshed med håndteringen af sagen.

»Det er ikke rimeligt, at småfejl straffes ved krav om straksindfrielse af coronalån, som er lavet for netop at støtte trængte, danske virksomheder,« siger Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul.

Hos De Radikale oplyser skatteordfører Kathrine Olldag, at partiet har tænkt sig at sætte coronalånene på dagsordenen ved et snarligt møde med skatteminister Morten Bødskov.

Skattestyrelsen har siden maj 2020 godkendt coronalån til godt 51.000 virksomheder for i alt 36 mia. kr.

Læs også
Top job