Erhverv

Elforsyningsloven giver ministeren historisk meget magt

Større andele af elforsyningsloven end nogensinde før udlægges til bekendtgørelser, siger professor i energiret, Bent Ole Gram Mortensen. Dansk Energi kalder det for et fundamentalt skred og efterlyser en politisk debat om udviklingen.

Tidligere energiminister Svend Auken (S) var ifølge professor Bent Ole Gram Mortensen glad for bekendtgørelser. Det samme kan siges om det socialdemokratiske ikons protegé, Dan Jørgensen. Foto: Anthon Unger

”Med forslaget foreslås dele af den lovgivningsmæssige gennemførelse af disse bestemmelser flyttet til bekendtgørelsesniveau ved at give klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndigelse,” er en sætning, som bl.a. optræder i den nye elforsyningslov, når det gælder krav til intern overvågelse i netselskaber, leveringspligt, geografisk differentiering af tariffer, markedsmæssighed og teknologineutrale regler om tilslutning.

Bare for at nævne nogle få eksempler...

Læs også
Top job