Erhverv

Retten har talt i Dan-Bunkering-sagen: Millionbøder til selskaber og fængselsdom til topchefen

Selskaberne Dan-Bunkering og Bunker Holding idømmes millionbøder for brud på EU’s sanktioner vedrørende Syrien. Direktør får fire måneders betinget fængsel.

Bunker Holdings topchef, Keld R. Demant, er blevet idømt en betinget fængselsstraf i Dan-Bunkering-sagen. Foto: PR

Retten i Odense har afsagt dom i den opsigtsvækkende Dan-Bunkering-sag.

Keld R. Demant, der er topchef i moderselskabet Bunker Holding, idømmes fire måneders betinget fængsel. Derudover tildeles selskabet Dan-Bunkering en bøde på 30 mio. kr., mens moderselskabet Bunker Holding får en bøde på 4 mio. kr.

Det handler sagen om
  • Bunker Holding, Dan-Bunkering og topchefen i Bunker Holding, Keld R. Demant, blev tiltalt af SØIK for at sælge jetbrændstof til russiske virksomheder, som sendte jetbrændstoffet videre til Syrien. Det skete på et tidspunkt, hvor der var indført EU-sanktioner, der forbød salg af jetbrændstof til brug i Syrien.
  • 33 gange solgte Dan-Bunkerings kontor i Kaliningrad i alt omkring 172.000 ton jetbrændstof til russiske selskaber, hvorefter jetbrændstoffet blev leveret til Syrien i strid med EU’s sanktioner mod Syrien.
  • Via mellemled blev jetbrændstoffet leveret forskellige steder i Middelhavet og i sidste ende sejlet til en ukendt modtager i Port Banias i Syrien.
  • Handlerne havde samlet en værdi af omkring 648 mio. kr., og gevinsten opgøres af retten til 15,65 mio. kr.
  • Handlerne foregik mellem 2015 og 2017.
  • Tiltalen mod Keld R. Demant retter sig mod otte af handlerne i 2017.
  • Ifølge anklageskriftet har topchefen »under særligt skærpende omstændigheder« og »ved tilskyndelse, råd eller dåd« medvirket til, at handlerne blev indgået, selv om han vidste eller havde en formodning om, at brændstoffet skulle sejles til Syrien.
Kilde: Anklagemyndigheden

Keld R. Demant oplyser til Finans, at han ikke ønsker at kommentere dommen, mens hans forsvarsadvokat Hanne Rahbæk siger, at de har udbedt sig betænkningstid, i forhold til om dommen skal ankes eller ej. Dommen kan ankes inden for 14 dage.

Dan-Bunkering hæfter sig i en pressemeddelelse ved, at straffene blev væsentligt mindre, end anklageren havde lagt op til, og at hverken Bunker Holding eller Keld Demant havde overtrådt loven bevidst.

»Dan-Bunkering, Bunker Holding og Bunker Holdings adm. direktør har igennem hele forløbet taget anklagerne meget alvorligt. Vi vil derfor tage den fornødne tid til at vurdere både dommen og præmisserne grundigt, inden vi tager stilling til, hvorvidt dommene skal ankes til en højere retsinstans,« hedder det i pressemeddelelsen.

Selskaberne og topchefen var tiltalt for at sælge 172.000 ton jetbrændstof i strid med et EU-forbud. Jetbrændstoffet blev solgt til russiske virksomheder, som sendte det videre til Syrien. Det skete på et tidspunkt, hvor der var indført EU-sanktioner, der bl.a. forbød salg af jetbrændstof til brug i Syrien.

Handlerne foregik mellem 2015 og 2017, og udbyttet heraf, der opgøres til 15,65 mio. kr., er desuden blevet konfiskeret, fremgår det af dommen.

Anklageren havde før dommen krævet to års fængsel til Keld R. Demant samt bøder til Dan-Bunkering og Bunker Holding på henholdsvis 319 mio. kr. og 81 mio. kr. Forsvarerne havde krævet frifindelse.

Retten har i dommen bl.a. lagt vægt på, at Keld R. Demant alene er straffet for en »uagtsom overtrædelse af sanktionerne«.

Brændstoffet blev solgt i 33 handler via Dan-Bunkerings filial i Kaliningrad. I december 2016 henvendte Erhvervsstyrelsen sig til virksomheden, fordi den havde modtaget oplysninger om, at Dan-Bunkering var i konflikt med sanktionerne mod Syrien.

Måneden efter afviste virksomheden, at der var noget at udsætte på handlerne, men retten konkluderer på baggrund af bl.a. handelsdokumenter, e-mails og AIS-data, at brændstoffet blev brugt af det russiske luftvåben til militære operationer i Syrien.

Retten lagde blandt andet vægt på, at de to russiske selskaber, som Dan-Bunkering havde handlet med, optrådte som såkaldte generalagenter for den russiske flåde.

Dan-Bunkerings russiske medarbejdere måtte have haft kendskab til den russiske intervention i Syrien på tidspunktet for handlerne, og bl.a. derfor måtte selskabet have indset det som overvejende sandsynligt, at jetbrændstoffet skulle bruges af det russiske militær i Syrien, konkluderer byretten.

Moderselskabet Bunker Holding og direktør Keld Demant blev kun dømt for de handler, der er gennemført efter Erhvervsstyrelsens henvendelse i december 2016.

Senioranklager Anders Rechendorff fra bagmandspolitiet (med det formelle navn Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK) siger, at han er tilfreds med dommen.

Han kalder sagen for både alvorlig og vigtig, og han mener, at dommen er et signal til erhvervslivet om, at det har pligt til at sikre sig, at handel med parter i udlandet ikke kun formelt skal overholde internationale sanktioner.

»Vores påstand er, at havde man undersøgt det mere nøje, så havde man også fundet frem til, at dette jetbrændstof ville ende i Syrien, og det var retten enig i,« siger han.

»I sidste ende var udfaldet jo, at de russiske jagerfly kunne komme på vingerne og bombe til fordel for præsident Assad, således at han stadig sidder med magten,« påpeger Anders Rechendorff.

Sagen har ifølge senioranklageren været usædvanlig bl.a. derved, at efterforskningen stort set kun er sket ved skriveborde, eftersom det ikke var muligt at efterforske i hverken Syrien eller Rusland, og undervejs blev der etableret telefonaflytninger af medarbejdere i Dan-Bunkering og Bunker Holding.

Anders Rechendorff siger, at der er meget lidt retspraksis på området, og derfor lænede han sig op ad bødeprincipperne i sager om hvidvask, da han fastsatte den bødeniveau, som de tiltalte i hans optik skulle idømmes.

Derfor er han heller ikke skuffet over, at retten kom frem til betydeligt lavere bødeniveauer.

»Retten mente, at bøden skulle fastsættes med udgangspunkt i fortjenesten og ikke med udgangspunkt i omsætningen. Det var nyt land for alle, og derfor skulle man også finde et leje for det,« siger han og fortsætter:

»Bødestørrelsen er også vigtig, men det, der står skarpest for mig, er, at retten konkluderede, at Dan-Bunkering var vidende om, at brændstoffet sandsynligvis ville ende i Syrien. Det er hele forudsætningen for, at der overhovedet kan gives en bøde.«

Anders Rechendorff oplyser, at anklagemyndigheden ligesom forsvaret nu vil læse dommen igennem og derefter vurdere, om der er behov for at anke dommen.

Læs også
Top job