Serier

Han dummede sig for syv år siden og fik en bødestraf: Koster virksomheder vigtige kriselån

Firkantede regler betyder, at to virksomheder, som Ingo Walterscheid er involveret i, står uden statslige coronalån, fordi han for syv år siden blev idømt en bøde på 1.000 kr.

Corona rammer verden
Ingo Walterscheid fik for syv år siden en dom med en bøde på 1.000 kr. Det har betydet, at to selskaber, som han er involveret i, har fået nej til eller opsagt statslige coronalån. Foto: Joachim Ladefoged.

En »tanketorsk«.

Det er ifølge erhvervsmanden Ingo Walterscheid årsagen til, at to virksomheder, som han er involveret i, ikke kan få del i de statslige coronalån, som et flertal i Folketinget har stillet til rådighed som en hjælp til trængte virksomheder under coronakrisen.

Betingelser for lån

Blandt betingelserne for at danske virksomheder kan få coronalån med udskudt betaling af moms og skat er bl.a., at denne:

  • Ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
  • Ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år var dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, og som ejede virksomheden,reelt drev virksomheden,var medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion,var filialbestyrer i virksomheden.

Kilde: Vejledning fra Skat

Begge virksomheder, som har Ingo Walterscheid i bestyrelsen, er kommet i klemme i et firkantet regelsæt bag de eftertragtede coronalån, som dækker over udskudt betaling af moms og A-skat under pandemien.

Mens den ene virksomhed helt har fået afslag på et coronalån, har den anden virksomhed fået opsagt et allerede ydet lån. Årsag? Ingo Walterscheid blev for syv år siden dømt til at betale 1.000 kr. for brud på registreringsloven. I strid med reglerne kørte han en lånt, tysk indregistreret bil ind i Danmark.

Ii min bog mangler der proportioner mellem at give afslag på eller opsige et statsligt coronalån i en krisetid og så en bøde på 1.000 kr. for syv år siden.

Ingo Walterscheid, bestyrelsesmedlem i Visitet og GMAF Circular Medico

Det er ulovligt, fordi Ingo Walterscheid både dengang og i dag er bosiddende i Danmark. Det rammer de to virksomheder, som producerer miljøvenlige mundbind til bl.a. sundhedssektoren, og hvor den foretagsomme erhvervsmand er aktiv i bl.a. bestyrelsen.

»Jeg er med på, at regler er regler. Men det ryster mig, at det får betydning for virksomheder, hvor jeg er involveret, at jeg helt privat lavede en tanketorsk for otte år siden,« siger Ingo Walterscheid.

En dugfrisk opgørelse fra Skattestyrelsen viser, at op mod 5.020 virksomheder samlet har i alt 7.628 opsagte coronalån af forskellige årsager.

En stor gruppe af opsigelserne er udløst af forkerte eller manglende indberetninger af moms, A-skat, punktafgifter eller lønoplysninger. Forseelser som normalt takseres med en afgift på 800 kr.

Blandt de 5.020 ramte virksomheder er der også 19 virksomheder, som alle har fået opsagt coronalån, fordi medlemmer af ledelsen eller bestyrelsen har en tidligere dom med i bagagen.

Kriselån
  • Under coronakrisen har Folketinget etableret otte låneordninger for at sikre ekstra likviditet til erhvervslivet.
  • F.eks. har staten stillet rentefrie lån til rådighed for virksomheder til betaling af især A-skat og moms.
  • Siden maj 2020 er der ifølge Skattestyrelsen ydet 107.672 coronalån til 53.026 virksomheder med en samlet værdi på 36,3 mia. kr.
  • Efterfølgende er der pr. 12. januar 2022 ophørt/opsagt i alt 7.628 coronalån ydet til op mod 5.020 virksomheder.
  • Det betyder, at der her og nu er 100.044 aktive coronalån fordelt på op mod 48.006 virksomheder.
Kilde: Skattestyrelsen.

For Ingo Walterscheid betyder den otte år gamle tanketorsk, at virksomheden GMAF Circular Medico i Randers fik afslag på et statsligt coronalån, mens dattervirksomheden Visitet søgte og fik et coronalån. Siden har Skattestyrelsen dog krævet det lån straksindfriet på grund af Ingo Walterscheids tidligere dom. Og pengene blev derfor som krævet betalt retur.

»Det skete uden præcis begrundelse. Vi måtte i både bestyrelse og ledelse hver især ringe for at få informationer om, hvem af os, der var skyld i det opsagte lån. Det viste sig så at være min otte år gamle sag, som udløste det,« fortæller Ingo Walterscheid.

Det fremgår nemlig af betingelserne for statslige coronalån, at en virksomhed mister retten til coronalån, hvis personer i bestyrelse, ejerkreds eller direktion inden for de seneste 10 år er dømt efter bl.a. skatte- eller afgiftslovgivningen.

Ingo Walterscheid erkender, at han lavede en fejl, fordi han under et familiebesøg i hjemlandet Tyskland lånte sin danske bil ud til en nevø. Denne skulle kort efter på familieferie i Danmark og havde derfor ikke plads nok i sin egen, mindre bil.

Derfor kørte Ingo Walterscheid lidt senere tilbage til Danmark i nevøens bil, der er på tyske plader.

»Kort efter grænsen blev jeg standset af toldere, som gav mig en bøde på 1.000 kr. Jeg var vred over afgørelsen og talte med Skat dagen efter, hvor medarbejderen blot påpegede reglerne, men dog kunne forstå min forklaring om, at at der var tale om en tanketorsk uden forsæt om at snyde. Så jeg betalte ikke, og sagen blev sendt i retten et halvt år senere.«

Han fortæller, at sagen førte til en dom og bøde for overtrædelse af registreringsloven.

»Det var – som tingene har udviklet sig - en tåbelig fejl fra min side. Men jeg forstår ikke, at de virksomheder, som er etableret længe efter, nu skal straffes for min private fejl, der ingen relation har til det område, som virksomhederne drives under. Fejltrinet og konsekvensen er helt ude af proportioner,« mener Ingo Walterscheid. Han siger samtidig:

»Hvis jeg havde lavet svindel i en virksomhed eller alvorlig kriminalitet på anden vis, kunne jeg forstå det. Men i min bog mangler der proportioner mellem at give afslag på eller opsige et statsligt coronalån i en krisetid og så en bøde på 1.000 kr. for syv år siden.«

Finans har tidligere beskrevet, hvordan f.eks. Nørrebro Bryghus har fået opsagt et coronalån på 2,4 mio. kr., fordi virksomheden glemte at anføre 0 kr. i emballageafgift i en indberetning til Skattestyrelsen.

I den forbindelse slog skatteminister Morten Bødskov i en kommentar til Finans fast, at »der må følge nogle klare og objektive betingelser med et rentefrit lån fra staten«.

Ministeren understregede samtidig, at det er vigtigt, at »virksomhederne har orden i deres indberetninger både ved anmodning om lånet og i lånets løbetid. Ellers opsiges lånet.«

Morten Bødskov oplyser via sin presseafdeling, at han ikke har nogen kommentarer i den konkrete sag.

Læs også
Top job