Erhverv

Energinet tappede 2,5 mia. ud af flaskehalsen i 2021

Trods uhørt mange timer, hvor Danmarks elpris var den samme som naboernes, mangedoblede de få udsving i de rekordhøje elpriser sidste års flaskehalsindtægter. "Værdien skabes i de ekstreme år," fastslår direktør, der afviser, at flere udlandsforbindelser udhuler indtægterne.

SK-4 var i fjor mere i drift end de foregående år, men der er fortsat problemer med forbindelsen til Norge, der nu ændrer retning på grund af høje elpriser i Sydnorge. Foto: Energinet/Lars Horn/Baghuset

Set i en dansk kontekst står energisystemet til at fungere som det skal i dag. Hvis Nordeuropa var et timeglas, ville Danmark være den smalle del i midten, som den billige strøm fra nord uomgængeligt passerer på vej sydover. Det danske elsystems hemmelige ingrediens, der bidrager med flaskehalsindtægter til finansieringen og gør det langt lettere at indpasse store mængder vedvarende energi.

Nuvel, onsdagens elpris på 1 kr./kWh indikerer, hvad der har været tilfældet for ikke kun det danske energisystem gennem det seneste års tid: At intet fungerer som normalt...

Læs også
Top job