Serier

Globale fødevarepriser når højeste niveau nogensinde - og der er mere på vej

De globale fødevarepriser er nået op på det højeste niveau nogensinde, viser nye opgørelser fra FAO. Krigen i Ukraine får priserne til at fortsætte op.

Krigen i Ukraine

De globale råvarebørser er rødglødende, og prisen på landbrugsråvarer er nået op på det højeste niveau nogensinde.

Det viser nye opgørelser fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.

FAO’s globale fødevareprisindeks steg i februar yderligere 5,3 indekspoint og er dermed brudt igennem de historiske pristoppe fra 2008 og 2011. Indekset afspejler prisudviklingen på de 95 mest handlede landbrugsvarer på råvarebørserne.

Det skal understreges, at FAO har indsamlet priserne, inden effekten af krigen mellem Ukraine og Rusland for alvor har forplantet sig til børserne og udløst en ny bølge af prisstigninger. En stor del af verdens korneksport kommer ud gennem Sortehavet, hvor al trafik nu er indstillet. Det har de seneste dage skabt panik i markederne og sendt kornprisen lodret opad.

FAO’s prisindeks viser, at de seneste dages stigninger kommer på toppen af et prisniveau, som i forvejen var rekordhøjt.

I februar har prisstigningerne været anført af vegetabilske olier, der steg 8,5 pct. og dermed nåede op på det højeste niveau nogensinde.

Prisen på både sojaolie, palmeolie og solsikkeolie har været stærkt stigende, oplyser FAO. Prisen på sojaolie drives i vejret af udsigten til en skuffende høst i Sydamerika, mens prishoppet på solsikkeolie tilskrives bekymring for manglende eksport ud af Sortehavet.

Prisen på mejerivarer steg i februar 6,4 pct. på råvarebørserne og nåede dermed op på det højeste niveau siden 2014. Disse stigninger skyldes især en giftig kombination af stigende efterspørgsel og vigende global produktion.

Trods de høje priser, reducerer mange landmænd produktionen af mælk, fordi stærkt stigende omkostninger har udhulet gevinsten fra prisstigningerne.

»Bekymring over afgrødernes tilstand og mængderne, som kan eksporteres, forklarer kun en del af de aktuelle prisstigninger. En langt større faktor er de stigende udgifter til energi, kunstgødning og foder, som presser indtjeningen hos landmændene og ødelægger deres motivation til at øge produktionen,« påpeger seniorøkonom Upali Galketi Aratchilage, FAO.

FAO’s opgørelser viser, at kornpriserne er steget til det højeste niveau siden 2013, men der er efter alt at dømme meget mere opadgående i vente.

Rusland og Ukraine tegner sig for 30 pct. af den globale hvedeeksport og 20 pct. af majseksporten. De to sværvægteres exit fra verdensmarkedet har på få dage udløst et kæmpe prishop. Samtidig stiger energipriserne eksplosivt, hvilket vil medføre endnu højere omkostningerne til kunstgødning og markarbejde for landmænd overalt i verden.

Læs også
Top job