Erhverv

Løkkes flygtninge-bonus kan koste virksomhederne 196.100 kroner pr. flygtning

Trepartsforhandlinger: Regeringens ide om at give bonusser til virksomheder, der vil ansætte en flygtninge, er op mod 196.100 kroner dyrere efter 12 måneder i forhold til ordninger, der allerede eksisterer.

Statsministeren, arbejdsmarkedets parter og KL holdt torsdag pressemøde om de kommende trepartsforhandlinger, hvor regeringen kort forinden havde meldt ud, at man vil give virksomheder en bonus på op til 40.000 kr. om året for at tage en flygtning.   Jens Dresling

Virksomheder, der efter statsministerens udsagn udviser »samfundssind« og ansætter en flygtning, skal have en kontant bonus på op til 40.000 kroner om året.

Meldingen kom kort før trepartsforhandlingerne begyndte torsdag, men selv inklusiv den bonus vil regeringens ordning gøre det langt dyrere at ansætte flygtninge i forhold til ordninger som virksomhedspraktik og løntilskud, der allerede findes i dag.

Det viser beregninger, som Finans har lavet i samarbejde med overenskomstbærende organisationer. Faktisk bliver bonusordningen helt op til 196.100 kroner dyrere ved en timeløn på 115 kroner.

Sådan gjorde vi:

Der er mange forskellige mindstelønssatser i Danmark afhængig af, hvilken branche, man er ansat i. I Finans’ eksempel valgte vi 115 kr. i timen. Oven i den løn skal lægges udgifter til bl.a. feriepenge, diverse forsikringer og ATP mv. på knap 40 pct.

Med en normal arbejdstid på 160,33 timer om måneden giver det en udgift til virksomheden på 154.878 kr. efter seks måneder og 309.756 kr. efter 12 mdr. Herfra skal modregnes bonus på henholdsvis 30.000 og 40.000 kr., afhængig af om den pågældende person har været i Danmark i op til et år eller to år.

Hvis man vælger de eksisterende ordninger med virksomhedspraktik og dernæst løntilskud, ser det anderledes ud. Virksomhedspraktik koster virksomheden 0 kr. i op til seks måneder. Med løntilskud skal virksomheden betale normal løn, og med udgangspunkt i samme regnestykke som oven for, vil virksomheden det sidste halve år skulle betale flygtningen samme beløb. Til gengæld får den 74,05 kr. pr. time i refusion fra staten, og dermed er udgiften totalt set efter 12 mdr. 83.646 kr. ved

Forskellen mellem bonus og eksisterende ordninger afhængig af flygtningens opholdsperiode i Danmark efter seks mdr. er enten 134.878 kr. eller 139.878, men forskellen efter 12 mdr. er 186.100 eller 196.100 kr.

»Den bonus, som man nu foreslår, er ikke særlig stor og ret beskeden i forhold til, hvad der er i ordninger i dag. I den forstand kan man ikke forvente, at den rykker alverden, mens der er mere musik i at bruge virksomhedspraktik og løntilskud,« mener direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen. 

Netop disse to ordninger er også med i posen af ting, som trepartsforhandlerne skal se på, fordi de for mange mindre virksomheder er for bøvlede at arbejde med. 

De store forskelle på regeringens bonusordning og de eksisterende skyldes, at virksomheder – for at få regeringens bonus – skal ansætte flygtninge på almindelige vilkår. Der er forskellige mindstelønssatser afhængig af brancher i Danmark, men Finans har taget udgangspunkt i 115 kroner i timen. Oven i de ansattes løn betaler virksomheder ca. 40 pct. i alt fra feriepenge til sociale ydelser og forsikringer.

Dermed koster en flygtning efter seks måneder virksomheden 154.878 kroner. Herfra skal så modregnes enten 20.000 kroner eller 15.000 i bonus, afhængig af om personen har været i Danmark i under eller over ét år. Da bonussen udbetales første gang efter seks mdr. og igen efter 12, vil den samlede udgift efter ét år være op mod 279.756 kroner efter bonussen er udbetalt.

Til sammenligning vil den totale udgift til de eksisterende ordninger kun løbe op i 83.646 kr. efter 12 måneder, fordi virksomhederne kan få flygtninge (og danske ledige) gratis i virksomhedspraktik i de første seks måneder, og derfra kan de komme i job med løntilskud til normal løn, men med et tilskud på 74,05 kroner i timen fra staten.

Forskellen i regnestykket er dermed 196.100 kroner efter ét år, og jo højere timelønnen bliver, desto større bliver forskellen. Tilgengæld vil staten få langt flere skattekroner i kassen med bonusordningen end med de andre.

I Venstre afviser integrationsordfører, Marcus Knuth, regnestykket. Han påpeger, at lønnen i de nye ordninger endnu ikke er forhandlet på plads, og siger, at han »forventer i aller højeste grad«, at flygtninge-bonusserne ender med at blive billigere for virksomhederne.

Finans har også kontaktet lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, der nu forhandler trepartsforhandlinger, men de ønskede heller ikke at udtale sig. 

Læs også
Top job