Erhverv

Dansk kæmpefarm ramt af svinepest

Et udbrud af svinepest i Rusland tvinger den allerstørste danskejede landbrugskoncern til at nedslagte tusindvis af grise.

Tusindvis af grise skal nu aflives efter udbrud af svinepest i den største danskejede landbrugskoncern. Foto: AP

Et mystisk udbrud af svinepest har ramt den danskejede landbrugskoncern Axzon, der har aktiviteter i Polen, Rusland og Ukraine og årligt producerer mere end 1 mio. grise.

Den frygtede sygdom er netop konstateret på selskabets store farm i Krasnodar, Rusland. Udbruddet indebærer, at i alt 30.000 grise skal nedslagtes - heraf de 2.700 søer, som udgør hele grundlaget for produktionen. Når bedriften er tømt, skal den renses og desinficeres og stå tom i 12 måneder.

»Myndighederne eksproprierer grisene her og nu, men driftstabet og udgifterne til rengøringen hænger vi på,« fortæller Tom Axelgaard, adm. direktør i Axzon. Farmen i Krasnodar producerer årligt 80.000 slagtesvin.

Axzon er den største danskejede landbrugskoncern, og det er et mysterium, hvordan smitten er kommet ind i staldene.

»Farmen var ramt af svinepest i 2012 (inden Axzon overtog den, red.), og som følge af dette udbrud har det siden været forbudt at holde svin i en afstand af 25 km. fra farmen. Bedriften er fuldstændig hegnet ind, og alle medarbejdere gennemgår sikkerhedsprocedurer og rengøring, inden de kommer ind til grisene. Det er et mysterium, hvordan smitten er kommet ind i stalden,« siger Tom Axelgaard.

Axzon

Aktiviteter i Polen, Rusland og Ukraine

Årlig produktion af 1,13 mio. grise

Producerer årligt 51.000 tons kød

Driver 27.000 hektar

Beskæftiger 2.400

Omsætter 1,3 mia. kr.

Indtjeningen har de seneste fem år svinget i niveauet 160 - 250 mio. kr.

I 2014 blev den danskejede landbrugskoncern Idavang på lignende vis ramt af et uforklarligt udbrud af svinepest på en farm i Litauen. Også Idavang er kendt for et meget højt niveau af biosecurity, som skal sikre mod smittebeskyttelse.

Svinepest har de seneste år spredt sig i Rusland, Baltikum og Polen, og sygdommen er særdeles frygtet, fordi den medfører høj dødelighed i svinebesætningerne og er meget smitsom. Der har ikke været udbrud af svinepest i Danmark siden 1933, men den senest tid har sygdommen bredt sig blandt svineproducenter i Polen. Danske svineproducenter sælger årligt flere millioner smågrise til Polen, og der er en vis risiko for, at de mange tusinde lastbiltransporter, kan bringe smitten til Danmark.

Svinepest

Svinepest er en smitsom virussygdom

Svinepest kan ikke smitte mennesker.

Sygdommen medfører meget høj dødelighed i de ramte svinebesætninger.

Det er ikke muligt at vaccinere mod sygdommen.

Virus kan overleve i kødprodukter og dermed spredes med madrester, som anvendes til dyrefoder.

Virus kan også spredes med gødning eller i forbindelse med handel med grise, der er smittede, men endnu ikke viser tegn på sygdommen.

Lande, der rammes af svinepest, afskæres straks fra en række eksportmarkeder.

Sygdommen er udbredt i Rusland, Baltikum og det østlige Polen, men er ikke konstateret i Danmark siden 1933.

Et enkelt udbrud i Danmark skønnes at ville udløse tab på minimum 3 mia. kr. Spreder sygdommen sig, bliver tabene langt større.

Udbruddene på topsikrede bedrifter som Axzon og Idavang viser, hvor vanskeligt det er at holde sygdommen ude.

»Det er meget ubehageligt, at vi ikke har nogen anelse om, hvor smittekilden er. De russiske myndigheder går nu i gang med afhøringer og gennemgang af videoer fra vores overvågningskameraer. Vi kan ikke udelukke noget, men jeg nægter at tro, at nogen bevidst har påført os dette som en form for markedsmæssig krigsførelse. Det ville være ekstremt uetisk, og foreløbig skubber vi den tanke til side,« siger Tom Axelgaard.

Axzon er særdeles velkonsolideret, så udbruddet af svinepest truer ikke på nogen måde selskabets økonomi.

Læs også
Top job