Erhverv

Skat udbetalte 722 mio. kr. i moms ved en fejl

En systemfejl i Skat har medført fejlagtige udbetalinger af moms for 722 mio. kr. til virksomheder, der slet ikke skulle have moms retur.

Skat har udbetalt 722 mio. kr. i moms ved en fejl.  Foto: Colourbox

Skat er ved en fejl kommet til at udbetale 722 mio. kr. i moms til virksomheder, selv om virksomhederne i virkeligheden skyldte moms.

Det fremgår af Rigsrevisionens beretning om Skats kontrol af udbetalingen af negativ moms.

Ifølge beretningen er fejlen opstået i tilfælde, hvor virksomheder har opdaget, at de ved en fejl er kommet til at indberette for højt et beløb i skyldig moms til Skat.

Hvis de har rettet fejlen i tast-selv-systemet inden forfaldsdatoen, har Skat håndteret den nye indberetning ved at udbetale differencen, selv om virksomheden jo blot nedjusterede deres momsgæld til Skat.

»Rigsrevisionen finder, at Skat ikke har hjemmel til at foretage sådanne udbetalinger. Der eksisterer ikke noget krav fra virksomhederne mod Skat, og de har således ikke et tilgodehavende hos Skat,« konkluderer Rigsrevisionen.

Ifølge beretningen har Skat først opdaget fejlen i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse.

»Rigsrevisionen finder, at det er en mangel i Skats forvaltning, at en systemfejl, der medfører uhjemlede betalinger og risiko for tab, kan eksistere i så lang en periode,« hedder det.

Pengene er efterfølgende blev opkrævet af Skat og kan ligeledes være modregnet i virksomheders gæld til Skat, og derfor har fejlen ifølge Skatteministeriet haft den begrænsede betydning, at 54 virksomheder er kommet i restance for samlet 1,8 mio. kr.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger dog i en pressemeddelelse, at »det er hævet over enhver tvivl, at der skal være hjemmel i lovgivningen til de ting, som Skat foretager sig.«

Skats indsatsdirektør Jim Sørensen understreger, at skaderne er begrænset, men at han er glad for, at Rigsrevisionen fandt systemfejlen i Skat.

»Selvfølgelig er det ikke tilfredsstillende, at sådan en fejl opstår, men der er ikke tale om svindel,« siger Jim Sørensen.

Skat er gået i gang med at undersøge sine systemer for at finde ud af, om lignende fejl kan opstå andre steder. Indtil videre er der ifølge Jim Pedersen intet, der peger i den retning.

Læs også
Top job