Erhverv

Jyske skrotbrødre tryner Skat ved EU-Domstolen

Det er ikke rimeligt, at der skal betales moms to gange for den samme vare, mener to jyske skrotbrødre, der siden 2009 har kæmpet mod Skats tolkning af momsreglerne.

Brødrene Marc og Archie Elmholdt, der driver Sjelle Autogenbrug uden for Aarhus, har fået medhold ved EU-Domstolen i et årelangt momsslagsmål med Skat. Sagen er dog langt fra slut endnu. Foto: Casper Dalholff

To jyske brødre har onsdag fået medhold ved EU-Domstolen i en årelang strid om moms på genbrugte reservedele fra skrottede biler.

Det oplyser Bachmann/Partners Advokatfirma, der har været med til at føre sagen.

Brødrene, Archie og Marc Elmholdt, driver Sjelle Autogenbrug lidt uden for Aarhus, og den familieejede virksomhed har siden 2010 kæmpet mod Skats forvaltning af momsreglerne.

Virksomheden lever af at købe biler fra private til skrot og totalskadede biler fra forsikringsselskaberne. Bilerne skrælles for reservedele, som brødrene sælger til autoværksteder over hele landet, men selv om der allerede er betalt moms på bilerne én gang, så opfatter Skat reservedelene som helt nye produkter, som der skal beregnes selvstændig moms af.

Problemet er, at andre lande - f.eks. Sverige - tolker momsreglerne anderledes og har givet Sjelle Autogenbrugs udenlandske kolleger mulighed for at sælge reservedele med såkaldt brugtmoms, hvilket betyder, at de kan nøjes med at opkræve moms af virksomhedens fortjeneste og ikke af hele salgsværdien.

»Det er jo et megaproblem, for det betyder, at svenske firmaer kan sælge langt billigere end os, og hvis vi har en kunde på Sjælland, så er han jo ligeglad med, om varen kommer fra os eller fra Malmø. Transporttiden er ikke længere,« siger Archie Elmholdt.

Brødrene opdagede selv misforholdet i 2009, da de kunne se, at svenske autogenbrugsvirksomheder på nettet solgte reservedele væsentligt under de priser, som det danske firma kunne sælge til.

Sjelle Autogenbrug købte en reservedel, og ifølge fakturaen blev den solgt med brugtmoms.

Brødrene gik til deres revisor, og sammen rejste de spørgsmålet over for Skat ved at anmode om et såkaldt bindende svar.

Men Skat afviste, at Sjelle Autogenbrug kunne bruge de samme regler som deres svenske kolleger.

Derefter gik de i Landsskatteretten, der i 2011 gav Skat medhold.

Brugtmoms er almindeligt anvendt i Danmark. Særbestemmelsen i momsloven sikrer, at der ikke bliver betalt moms af en vare to gange, og den betyder, at hvis en privat sælger et sidespejl til Sjelle Autogenbrug, som sælger spejlet videre til et værksted, så skal Sjelle Autogenbrug kun beregne moms af fortjenesten.

Om Sjelle Autogenbrug
  • Virksomheden blev etableret i 1981, og brødrene Marc (41 år) og Archie Elmholdt (44 år) købte den af deres forældre i 2000.
  • Virksomheden køber skrotbiler fra private og totalskadede biler fra forsikringsselskaber og sælger brugbare reservedele til værksteder.
  • Virksomheden har 12 ansatte inkl. de to brødre, og den breder sig over 22.000 kvadratmeter i Sjelle uden for Aarhus.
  • Sjelle Autogenbrug offentliggør ingen regnskaber, men ifølge dokumenter fra momssagen omsætter firmaet for knap 15 mio. kr. om året.

Problemet i den aktuelle sag er ifølge Skat, at der ikke er "identitet" imellem det, som Sjelle Autogenbrug køber og sælger. Virksomheden køber en bil og sælger et spejl. Ergo er spejlet et nyt produkt, som der skal svares fuld moms af.

Ifølge brødrenes rådgivere, advokat Christian Bachmann fra Bachmann/Partners Advokatfirma og momschef i BDO Sten Kristensen, bliver sagen helt barok, fordi tolkningen ikke gælder eksempelvis marskandisere, der kan købe hele dødsboer og sælge inventaret stykvist med brugtmoms.

Dertil kommer, at moms er en såkaldt "merværdiafgift". Men for Sjelle Autogenbrug kan Skats tolkning af reglerne udløse den situation, at virksomheden skal opkræve fuld moms, selv om den ender med at få et tab på at købe en bil og sælge reservedelene.

»Sagen illustrerer en fuldstændig horribel nidkærhed hos skatteadministrationen, og man skal åbenbart ud af landet for at få ret,« siger Sten Kristensen.

Efter nederlaget i Landsskatteretten valgte brødrene at gå videre til domstolene, og da både Skatteministeriet og Sjelle Autogenbrugs rådgivere mente, at sagen var principiel, blev de enige om at begynde i Vestre Landsret.

Her tog sagen en ny drejning.

Først konkluderede landsretten, at forsikringsselskaber er undtaget fra momsloven, og derfor kan man heller ikke bruge momslovens undtagelsesbestemmelse om brugtmoms på salg af reservedele fra totalskadede biler købt hos forsikringsselskaber.

Dernæst blev det besluttet at indbringe spørgsmålet vedrørende skrotbiler fra private for EU-Domstolen, fordi momsloven bygger på EU's momsdirektiv.

Det er på dette punkt, brødrene nu har fået medhold.

»Det er bare fedt. Yes!,« siger Archie Elmholdt og lover basser til eftermiddagskaffen.

EU-Domstolens afgørelse skal nu danne grundlag for Vestre Landsrets dom i Danmark, og selv derefter er slagsmålet med Skat ifølge brødrene langt fra slut, da de også vil anke den del af dommen, der handler om bilerne fra forsikringsselskaberne.

»Vi forstår ikke, hvorfor der skal opkræves dobbeltmoms. Først betaler danskerne det hvide ud af øjnene i afgifter for at købe en bil, og når den så kommer til ophugning, så skal der betales moms på reservedelene en gang mere. Det er ikke rimeligt,« siger Marc Elmholdt.

Børge Madsen er direktør i brancheforeningen Dansk Autogenbrug, og han er svært tilfreds med afgørelsen, som kommer på et tidspunkt, da branchen er presset økonomisk.

»Det vil give branchen et løft, at vi vil kunne sælge vores varer billigere,« siger han.

Skattemininisteriet, der har ført sagen på statens vegne, oplyser, at man er i gang med at analysere dommen, og derfor har ministeriet på nuværende tidspunkt ingen kommentarer.

Læs også
Top job