Serier

Leasingbiler slipper for dansk registreringsafgift

Leasingselskaber har fået øje på en metode, som gør, at de kan slippe for at betale registreringsafgift. Et politisk flertal vil have lukket, hvad det ser som ”et skattehul”. Skatteministeren er tavs.

Det store afgiftslotteri
Ifølge FDM kører tusindvis af leasingbiler i dag rundt på de danske veje uden at bidrage med så meget som én eneste krone til samfundskassen i registreringsafgift.
Skat bekræfter metoden, men har ikke noget overblik over antallet af afgiftsfrie leasingbiler. Foto: AP Foto: Imaginechina via AP

Mens leasingbilerne fylder mere og mere i den danske bilpark, breder der sig blandt leasingfirmaer en metode til at betale meget lidt eller slet ingenting i registreringsafgift.

Refusion af registreringsafgift
  • Leasingselskaber har siden 2009 haft mulighed for at få hele eller dele af den betalte registreringsafgift retur.
  • Det kræver blot, at leasingselskabet beder om en genberegning af værdien af bilen ved udløbet af leasingperioden.
  • Er vurderingen, at selskabets oprindelige købspris er lig med eller mindre end den skiltede udsalgspris for en tilsvarende brugt bil ude hos forhandlerne, betales hele eller dele af den indbetalte afgift retur.
  • Da leasingfirmaer ofte indkøber bilerne med store rabatter, og værditabet opgøres med afsæt i markedsprisen, vil tabet i mange tilfælde været begrænset, hvis der overhovedet er et værditab.
  • Dermed kan leasingfirmaer ifølge reglerne få registreringsafgiften retur.
  • Når leasingfirmaer overhovedet søger om at få refunderet betalte registreringsafgifter, skyldes det, at bilerne efter leasing ofte sendes ud af landet igen.

Årsagen er, at leasingfirmaer har ret til at få tilbagebetalt registreringsafgiften, hvis leasingbilen i en teknisk beregning har tabt mindre værdi end forventet af Skat, når aftalen efter f.eks. 12 måneder ophører. Det er ofte tilfældet, da leasingfirmaer høster store indkøbsrabatter, påpeger FDM.

»Selv ved en alder på et år vil selskabernes indkøbspriser for mange biler være lavere end udbudspriserne for tilsvarende brugte biler, fordi leasingselskaberne køber bilerne billigt ind,« siger Allan Skytte Christensen, forbrugerøkonom i FDM.

I 2012 refunderede Skat 8 mio. kr. til leasingfirmaer. Siden er afgiftsrefusionerne steget voldsomt og kulminerede sidste år med 203 mio. kr. fordelt på i alt 17.002 leasingbiler.

FDM vurderer, at flere tusinde biler i dag kører rundt på vejene uden at bidrage med så meget som én eneste krone til samfundskassen i registreringsafgift.

Det er et spørgsmål om ret og rimelighed for almindelige bilejere, der bidrager til fælleskassen. Det er et meget tydeligt hul i loven.

Lisbeth Bech Poulsen (SF), skatteordfører

Skat oplyser, at man ikke har et præcist overblik over omfanget, da der også kan være andre årsager til, at registreringsafgifter refunderes, lyder meldingen.

SF’s skatteordfører, Lisbeth Bech Poulsen, tøver ikke med at kalde metoden et hul i loven.

»Det er et spørgsmål om ret og rimelighed for almindelige bilejere, der bidrager til fælleskassen,« siger hun.

Kilde: Skat.

DF kræver, at ministeren tager affære.

»Det er uholdbart, at der kører biler rundt, som i princippet ikke betaler afgift. Det er hverken smart for statskassen eller for folk, der køber deres bil i stedet for at lease,« siger skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF).

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V). Ifølge Venstres skatteordfører er tanken med reglerne, at alle skal betale registreringsafgift.

»Vores intention har ikke været, at man skal kunne køre rundt uden at betale registreringsafgift,« siger Louise Schack Elholm (V).

Læs også