Erhverv

Brask Thomsen-familiens gods leverer rekordresultat

Efter en lang årrække med dundrede underskud leverer det kendte Overgaard Gods nu endelig solide overskud.

Arvingerne efter finansmanden og milliardæren Alex Brask Thomsen kan glæde sig over, at Overgaard Gods endelig giver overskud.
Foto: Klaus Gottfredsen

Det kendte Overgaard Gods er endelig kommet ud af krisen og leverer sit hidtil bedste resultat. Tilmed er der udsigt til et endnu større overskud i 2017.

Godset er ejet af arvingerne efter finansmanden og milliardæren Alex Brask Thomsen, men drives i det daglige af direktør Claus Berggreen.

»Resultatet er absolut tilfredsstillende set i lyset af, at 2016 har været præget af lave kornpriser, dårligt høstvejr og gennemsnitlige svinepriser. godsets økonomi udvikler sig først og fremmest positivt, fordi vi har lukket en række tabsgivende aktiviteter og nu fokuserer på det, vi ved mest om: landbrug,« forklarer Claus Berggreen.

Godset har blandt andet tabt meget store summer på et biogasanlæg samt produktion af biobrændsler. Disse aktiviteter er nu afviklet, men bærer i høj grad skylden for, at Overgaard Gods helt frem til 2013 kørte med dundrende underskud. I årene 2007 - 2013 løb det samlede underskud op i 143 mio. kr. Herefter fulgte et par år med resultater omkring nul, hvorefter godset i 2016 leverede sit første reelle overskud på 5,8 mio. kr.

Lige nu peger alt i retning af, at godset, som er en af Danmarks største landbrugsbedrifter, vil levere et endnu større overskud i 2017.

»Vi har en svinebesætning på 1.100 søer og en årsproduktion på 37.500 smågrise, som for tiden sælges til rekordhøje priser på eksportmarkederne. Hvis priserne holder, har vi udsigt til et virkelig flot resultat i år,« fortæller Claus Berggreen. Overgaard Gods har det seneste år også haft en god indtjening på handel med korn.

Overgaard Gods , der består af 1.700 hektar agerjord og 1.000 hektar skov, er ejet af Brask Thomsen-arvingerne via selskabet Brask Thomsen Stiftung. Dette selskab har et tilgodehavende på 515 mio. kr. i Overgaard Gods.

Blå bog - Alex Brask Thomsen

Alex Brask Thomsen finansmand og milliardær 1919 - 2005.

Han voksede op på Nørrebro som som af en farvehandler.

I en årrække arbejdede Alex Brask Thomsen i kemikaliebranchen, men vakte først for alvor opmærksomhed, da han i 1950'erne etablerede først Kreditbanken og siden Finansbanken.

Kreditbanken solgte han hurtigt videre (hvorefter den gik konkurs), mens Finansbanken blev videreudviklet til Danmarks sjettestørste pengeinstitut, inden det blev solgt videre til Jyske Bank i 1980.

Formuen voksede yderligere gennem investeringer i fast ejendom og obligationer. Milliarderne samlede Brask Thomsen i en fond i Lichtenstein, mens han byggede videre på sit image som finansverdenens svar på rejsekongen Simon Spies.

Med sin hårpisk og excentriske adfærd og udsagn var Brask Thomsen en foræring for pressen. Det trak eksempelvis store overskrifter i 1992, da Brask Thomsen tilbød Københavns Kommune 250 mio. kr. for at omdøbe Nørrebrogade til Alex Brask Thomsens Gade. Den handel blev aldrig til noget.

Alex Brask Thomsen købte i 1982 Overgaard Gods, en af Danmarks største landbrugsbedrifter.

»Den halve milliard er ikke bare brugt til investeringer. En del af det er også de store tab, der blev akkumuleret over en årrække. Familien har et ønske om, at godset skal drives forretningsmæssigt og give overskud, men godset er ikke kun business for familien. Hvis det var tilfældet, havde godset været afviklet for længe siden. Overgaard er Brask Thomsen-familiens omdrejningspunkt i Danmark, og de mødes her stadig tre gange om året,« fortæller Claus Berggreen.

Historien om Overgaard Gods strækker sig helt tilbage til 1500-tallet, men i nyere tid er godsets historie først og fremmest knyttet til den legendariske frihedskæmper og industrimand Flemming Juncker. Han overtog i 1938 godset og udvidede det med mere end 1.000 hektar gennem landvindinger fra Mariager Fjord og Kattegat.

Dårlig økonomi tvang i 1982 Juncker til at sælge godset til Alex Brask Thomsen, som i 1997 i Jyllands-Posten forklarede om sine bevæggrunde for købet:

»Jo, ser De. Jeg har en ganske pæn formue. Men den er for størstedelens vedkommende placeret i en fond i Liechtenstein. Det eneste, jeg har at kigge på til daglig, er en stak depotkvitteringer, og de fylder ikke ret meget. Det gør Overgaard derimod. Her kan man se, hvad man har. Ideen var også at have et sted, hvor familien kunne samles.«

Brask Thomsen understregede »at godset er ikke noget filantropisk foretagende. Det er en forretning, der skal give overskud.« Først nu kan godset leve op til det krav.

BRANCHENYT
Læs også