Erhverv

Virksomheder kan købe original kunst uden at tabe en krone

Der findes særregler, som kan give virksomheder ret til at trække kunstkøb fra i skat.

Original kunst som malerier kan give et skattefradrag for virksomheder. Foto: Casper Holmenlund Christensen

Hvis din virksomheds vægge godt kunne bruge lidt kulør, kan der gøres noget ved det kvit og frit.

I skattereglerne findes der nemlig særregler, som giver virksomheder ret til at fratrække køb af kunst fuldt ud. Reglerne er lavet for at støtte kunsten, men skattefradraget kan dog kun opnås under visse betingelser.

Det skriver revisionsfirmaet BDO's nyhedsbrev Depechen.

De særlige regler gælder kun for originale kunstværker som malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst, installationskunst og lignende. Der skelnes mellem kunstværker, som hænges eller stilles op, og kunstværker, som er en del af en bygning.

Hvis kunstværket kan hænges eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan det fratrækkes fuldt ud i skat, hvis prisen pr. værk ikke overstiger 13.200 kr., skriver Depechen.

Det kræver dog, at disse forudsætninger opfyldes:

  • Gælder det grafiske og fotografiske værker, er det et særskilt krav, at de er nummererede og signeret af kunstneren og kun fremstillet i et begrænset oplag. Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.
  • Kunstværket skal være et førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission.
  • Kunstværket må ikke være købt af en kunster, der er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

Er købesummen højere end 13.200 kr., kan kunstværket afskrives efter saldometoden med op til 25 pct. om året.

Ifølge Depechen kan udgifter til kunst, som er en del af en bygning, afskrives med 4 pct. årligt. Reglen gælder dog kun for kunst, der er muret, fastnaglet eller på anden måde fastgjort til en bygning eller dens nærliggende omgivelser.

Læs også