Erhverv

Stadil-familiens rederi har kæmpe underskud

Et tab på mere end 600 mio. kr. i Stadil-familiens skibsdivision koster dyrt i det samlede regnskab for familiekonglomeratet Thornico, der også rummer Hummel.

Christian Stadil ejer og leder Thornico, der står bag virksomheder som Hummel og Brødrene Hartmann. Foto: Jakob Jørgensen

Stadil-klanens konglomerat Thornico er stærkt tynget af skibsdivisionen Thorco. Det viser nøgletallene for 2016.

Således kom skibsdivisionen ud af året med et underskud på 632 mio. kr. før skat. Det fik Thornico-konglomeratets samlede resultat før skat til at dykke til 214 mio. kr., hvilket er det laveste niveau siden 2012.

»Skibsbranchen inden for vort segment har det fortsat hårdt. Thorco klarer sig dog forholdsvis godt, især når man sammenligner med markedet, og selve driften nærmer sig breakeven,« skriver Christian Stadil, ejer og adm. direktør for Thornico, i en e-mail til Finans.

Thornico-konglomeratet rummer udover skibsdivisionen virksomheder inden for så forskellige områder som fødevarer, ejendomme og mode. Bedst kendt er sportsmodevirksomheden Hummel, som ifølge ejeren er i »rigtig god gænge« efter et nyligt og opsigtsvækkende skifte på direktørposten.

Sådan har vi gjort
  • Finans har sammen med to andre erhvervsmedier fået adgang til dele af Thornico-regnskabet, som først offentliggøres i fuld længde i næste uge.
  • Thornico har oplyst om udviklingen i omsætning, bruttofortjeneste og resultat før skat samt balancesum og egenkapital. Dertil kommer ledelsesberetningen.
  • Finans har derimod ikke haft adgang til f.eks. resultatet efter skat. Ej heller revisionspåtegningen eller noterne til regnskabet er oplyst. Udover tallene for skibsdivisionen har der heller ikke været adgang til tal for de enkelte forretningsområder, f.eks. Hummel.
  • Der har alene været mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen per e-mail.

Samlet set omsatte konglomeratet i 2016 for lidt over 7 mia. kr., hvilket var en stigning på 10 pct. i forhold til året før.

Også indtjeningen var høj, når man ser bort fra skibene. De øvrige forretningsområder gav nemlig et resultat før skat på 846 mio. kr., og det beskriver Stadil-familien som »særdeles tilfredsstillende«.

Det står ikke klart, om det er Hummel, æggebakkeproducenten Hartmann eller andre af Thornicos selskaber, der har bidraget særligt til indtjeningen. Selve regnskaberne offentliggøres først i næste uge.

Det er langt fra noget nyt, at skibsdivisionen giver problemer for Thornico. Faktisk er det tredje år i træk, at netop dette område trækker ned i det samlede regnskab.

I 2016 har familien solgt en stor del af skibsflåden, fordi driften gav underskud, oplyser ledelsen.

»Salg er sket til priser, der lå væsentligt under de bogførte værdier. Der er endvidere foretaget væsentlige nedskrivninger af værdierne af den resterende flåde,« fremgår det af ledelsesberetningen i regnskabet.

Skibsdivisionen i Thornico består af selskaberne Thorco Bulk og Thorco Projects.

Jakob Ullegård er direktør i brancheorganisationen Danske Rederier. Han understreger, at han ikke kan udtale sig om Stadil-familiens forretning, men alene om branchen generelt.

»2016 var et skidt år for dansk skibsfart. Stort set alle markeder inden for shipping kørte med lave rater, og eksporten faldt markant,« siger han.

På baggrund af udviklingen i de seneste to kvartaler, hvor der har været fremgang, vurderer Jakob Ullegård dog, at bunden er nået. Samme vurdering lyder fra Stadil-familien.

»Skibsdivisionen forventer et væsentligt forbedret resultat i 2017, medens de øvrige divisioner forventes fortsat at bidrage med positive, tilfredsstillende resultater,« skriver familien i ledelsesberetningen.

Ved udgangen af 2016 var egenkapitalen i Thornico på 2 mia. kr.

BRANCHENYT
Læs også