Erhverv

Kort nyt om skat: Vinforening var ikke almennyttig

En forening, der havde til formål at arrangere vinture og udbrede kendskabet til vin, kunne ikke anses som en almennyttig forening i skattemæssig forstand, og foreningen var derfor skattepligtig af foreningens erhvervsmæssige indkomst.

En vinforening har Landsskatterettens ord for, at den ikke er almenmyttig. Arkivfoto: Joachim Adrian/Polfoto

Foreningen oplyste, at den havde til formål, at arrangere vinsmagninger, vinture samt andet for medlemmer og udbrede kendskabet til vin. Dette blev bl.a. gjort ved arrangering af en vinfestival, som medlemmerne var med til at arrangere. Foreningen havde ca. 140 medlemmer fra flere byer.

Landsskatteretten anførte i sin begrundelse, at for at et formål kan anses som almenvelgørende, kræves det, at formålet skal komme en videre kreds til gode. En forening kan anses for at have et almenvelgørende formål, hvis eksempelvis formålet vedrører sociale, kunstneriske, miljømæssige, videnskabelige, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for almennyttige foreninger. Politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser kan ikke anses for almennyttige. ..

Læs også
Top job