Erhverv

Prisbelønnet dansk luksusresort i krise: Ejer overvejer lukning af det største aktiv

Det prestigefyldte milliardprojekt Lübker Golf Resort kæmper med økonomien. Ejeren overvejer alternativ anvendelse af resortet.

Lübker Golf Resorts mesterskabsbane blev i 2008 kåret til verdens bedste nyanlagte golfbane uden for USA. Foto: PR

Milliardprojektet Lübker Golf Resort på Djursland er i økonomisk modvind. Driften hænger ikke sammen, udnyttelsen af den prestigefyldte golfbane halter, og en aftale med resortets grundejere, der skulle redde resortet ud af dets nuværende forfatning, er netop faldet til jorden.

Konsekvensen kan blive en afvikling af projektets omdrejningspunkt, golfbanen, fastslår ejeren.

Da Lübker Golf Resort i 2008 åbnede, var det med store armbevægelser, skyhøje ambitioner og efterfølgende prisregn over resortet. Der blev investeret mere end én mia. kr. i projektet, og planen var at kombinere golffaciliteter på højt niveau med luksusomgivelser med spa og wellness-center. Men snart 10 år efter åbningen er det endnu ikke lykkedes at gøre resortet på Djursland til en god forretning. Faktisk bliver den nuværende økonomiske situation betegnet som uholdbar i længden.

Lübker Golf Resort
  • Idemanden bag projektet var Poul Anker Lübker, som gik i gang med at realisere det i 2004
  • Der blev investeret mere end én mia. kr. i projektet, som officielt blev indviet i 2008
  • Resortet består af 36 golfhuller, dertilhørende træningsfaciliteter, wellness-center, restaurant, konferencelokaler og flere hundrede boliggrunde
  • Det anerkendte amerikanske blad Golf Magazine kårede i 2008 Lübker Golf Resorts mesterskabsbane til den bedste nyanlagte bane uden for USA
  • Siden er banen kåret til Danmarks bedste flere gange
  • I 2011 blev golfanlægget solgt efter flere år med dårlig økonomi og kursfald på First North-børsen, hvor resortet var noteret. Senere kom resten af resortet ind under det nye ejerskab
  • Carl Aage Nielsen overtog det fulde ejerskab af resortet i 2014. Han er fortsat eneejer

Godt nok kom Lübker Golf Resort ud af 2016 med sit første overskud nogensinde, men det skyldtes en tilbageførsel af en tidligere intern nedskrivning.

Selve driften af resortet, der består af golfanlæg, wellness-center, restaurant og flere hundrede boliger, har endnu ikke vist sig at kunne hænge sammen.

Samtidig er en plan om en ny betalingsstruktur mellem resortet og dets mere end 200 bolig- og grundejere for nyligt faldet til jorden.

Den nye betalingsstruktur skulle ellers have været med til at løse resortets økonomiske kvaler, ifølge erhvervsmanden Carl Aage Nielsen, der er ejer af og adm. direktør i Lübker Golf Resort.

Men selvom to tredjedele af de mere end 200 bolig- og grundejere støttede planerne, måtte den nye struktur droppes, da der kræves fuld opbakning for at gennemføre sådan en ændring på resortet.

Nøgletal i Lübker Golf Resort ApS de seneste fem regnskabsår:

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016
Resultat efter skat -13,3 -9,1 -9,3 -22,5 1,7
Egenkapital 48,1 49 39,8 51,8 53,5

Carl Aage Nielsen, der i 2005 blev rig på salget af finansvirksomheden Midt Factoring fra Ikast, har tidligere tilbudt bolig- og grundejerne at købe resortet. Men det tilbud kom der aldrig noget ud af, og nu finder han det ikke relevant at overveje et salg, fortæller han til Finans.

I stedet har han fokus på at optimere driften mest muligt på resortet, så der kan skabes økonomisk balance.

I den forbindelse kan det komme på tale at bruge golfanlægget, som er resortets største aktiv, på en anden måde end i dag. Golfanlægget blev kåret til verdens bedste nye af sin slags i 2008 og er flere gange kåret til Danmarks bedste.

Lige nu er golfanlægget udlejet til Lübker Golf Club, der dog kæmper hårdt med økonomien og de seneste år ikke har været i stand til at betale det fulde lejebeløb til resortet for golfanlægget.

»Med hensyn til golfanlægget vil driften af disse faciliteter, bygninger og maskiner balancere, såfremt golfklubben opfylder den indgåede lejeaftale. Måtte golfklubben ikke vise sig i stand hertil fremadrettet, vil resortet være nødsaget til at benytte eller udleje disse anlæg, arealer, bygninger og faciliteter til andre formål for at opnå økonomisk balance,« skriver Carl Aage Nielsen i en skriftlig kommentar.

Han forklarer, at hvis golfklubben i de kommende år viser sig i stand til at betale den aftalte leje, vil resortets drift hænge sammen.

Men både i 2016 og i år har Lübker Golf Club fået mellem 60 og 75 pct. rabat på det aftalte lejebeløb. Derfor er der ifølge Thomas Kylling, bestyrelsesformand i Lübker Golf Club, ikke på nuværende tidspunkt udsigt til, at klubben kan betale den fulde leje til resortet og dermed være medvirkende til at gøre resortet til en rentabel forretning.

»Løsningen ligger ikke til højrebenet, for så havde vi fundet den. Den nuværende løsning har givet os lidt flere indtægter, men er overordnet set ikke en holdbar løsning på sigt. Det er en alvorlig situation, vi befinder os i,« siger han.

Mens Lübker Golf Club har haft fremgang i antallet af gæster på banen, har klubben problemer med medlemstallet.

Da resortet blev skabt, var der en forventning om op mod 2.000 golfmedlemmer, hvoraf hver husstand i resortet i snit skulle bidrage med 2,5 medlemmer.

I stedet ligger det tal ifølge Thomas Kylling nu på 0,4 pr. husstand, og golfklubben har kun omkring 1.000 medlemmer i alt.

»Der er for få fuldtidsbetalende medlemmer, og det er det største problem i forhold til at få skabt balance i klubbens økonomi. Der arbejdes på at få bolig- og grundejerne til at acceptere, at deres ejendomme har større værdi ved, at der er en golfbane på resortet, hvorfor de skal bidrage mere til de golfrelaterede aktiviteter,« siger han.

Det var erhvervsmanden Poul Anker Lübker, der stod bag Lübker Golf Resort, som efter åbningen blev noteret på First North-børsen. Resortets tilhørende golfanlæg fik ros for at være i absolut verdensklasse, specielt takket være det store antal af personer der plejede anlægget.

Men efter store underskud og kursfald balancerede resortet på randen af økonomisk kollaps. Det fik Poul Anker Lübker og de andre ejere til at sælge golfanlægget for 25 mio. kr. til en ny ejerkreds i 2011, som samtidig påtog sig en fem-årig driftsforpligtelse, der udløb inden 2016-sæsonen.

I de efterfølgende år blev også resortets øvrige faciliteter og aktiviteter købt og samlet i det nye ejerskab. Wellness-center, ejendomme og byggegrunde blev erhvervet for over 60 mio. kr. i årene 2011 til 2013.

I slutningen af 2014 overtog Carl Aage Nielsen det fulde ejerskab af Lübker Golf Resort.

Læs også