Erhverv

Novo Holdings og Lundbeckfonden scorer kæmpe gevinst på FLSmidth-optur

Det lignede et fejlskud, da Novo Holdings og Lundbeckfonden kastede milliarder efter et kriseramt FLSmidth. Det har imidlertid vist sig at være en guldrandet forretning særligt efter de seneste måneders optur.

Under topchef Thomas Schulz har FLSmidth særligt det seneste halve år været på et sandt kursridt. Det har forgyldt to af landets største pengetanke, som i slutningen af 2015 kastede store summer efter den danske cement- og minekoncern. Foto: FLSmidth

To af Danmarks største pengetanke har ramt en sand guldåre. De to stenrige fonde, Novo Holdings og Lundbeckfonden, har på bare to år scoret en gevinst på omkring 2 mia. kr. på investeringen i cement- og mineselskabet FLSmidth & Co. A/S .

»Jeg er rigtig godt tilfreds med investeringen i FLSmidth,« siger Jørgen Huno Rasmussen, bestyrelsesformand i Lundbeckfonden.

Gevinsten, der udspringer af den markante stigning i FLS-aktien, kommer efter adskillige år med nedtur på cement- og minekoncernens markeder. FLSmidths topchef, Thomas Schulz, har under nedturen trimmet virksomheden, og nu begynder opsvinget at nærme sig.

Sådan har vi gjort
Finans har foretaget beregningerne på baggrund af en gennemsnitskurs i de periode, hvor de to fonde har købt op. Det giver en samlet fortjeneste på ca. 1,9 mia. kr. Både Novo Holdings og Lundbeckfonden har bekræftet, at Finans' beregninger stemmer overens med de faktiske forhold. Derudover kommer de samlede og skattefrie udbytteudbetalinger på i alt omkring 120 mio. kr.

»FLSmidth er en global virksomhed med førende produkter, som næppe går af mode de næste årtier. Et selskab med stærke værdier og en stærk position i markedet er ofte en god investering, og det har også vist sig at være tilfældet med FLSmidth,« siger Jørgen Huno Rasmussen, der blev afløst af Thomas Schulz som topchef i FLSmidth i midten af 2013.

Investeringen i FLSmidth skete ifølge Jørgen Huno Rasmussen på baggrund af en beslutning i bestyrelsen om, at man gerne ville investere i likvide aktier med langsigtet værdiskabelse og relation til Danmark. Samtidig var Lundbeckfondens formue stigende, og man havde behov for at sprede risikoen.

Lundbeckfonden har ifølge Finans' beregninger betalt omkring 1,4 mia. kr. for de 10 pct. af FLSmidth tilbage i september 2015, og med dagens kurs svarer det til en gevinst på i underkanten af 700 mio. kr.

Novo Holdings, der bl.a. ejer medicinalselskabet Novo Nordisk og enzymkoncernen Novozymes, kastede for alvor sin kærlighed på FLSmidth i oktober 2015, hvor man passerede en ejerandel på 5 pct.

Siden fortsatte opkøb af flere aktier i et hæsblæsende tempo frem til slutningen af januar 2016, hvor man nåede en ejerandel på 15 pct. Den store klump aktier blev ifølge Finans' beregninger erhvervet for en pris på omkring 1,9 mia. kr.

Den endelige prøve står, når FLSmidth står i et positivt marked, og virksomheden skal til at levere en øget omsætning.

Claus Berner Møller, underdirektør for danske aktier i ATP.

Siden solgte Novo Holdings en lille smule ud i begyndelsen af 2017 og ejede ved den seneste offentlige opgørelse 14,9 pct. Aktieposten er i dag 3,1 mia. kr. værd, hvilket giver en gevinst på 1,2 mia. kr.

I alt har de to fonde tjent 1,9 mia. kr. på kursstigningen, og dertil kommer omkring 120 mio. kr. i skattefrit udbytte.

»Vi er særdeles tilfredse med vores investering i FLSmidth. Vi vil fortsætte med at være aktionær i FLSmidth, som er en virksomhed, vi anser for at være solid og veldrevet og stadig en god langsigtet investering, « skriver Morten Beck Jørgensen, investeringschef i Novo Holdings, i en mail.

Novo Holdings
 • Novo Holdings A/S er investeringsselskabet bag Novo Nordisk og Novozymes. Novo Holdings A/S er ejet af Novo Nordisk Fonden.
 • Novo Holdings A/S 27,5 pct. af aktierne i Novo Nordisk, men sidder på 75,1 pct. af stemmerne.
 • Ifølge Novozymes selv ejer Novo A/S omkring 26 pct. af selskabet, mens man sidder på omkring 70 pct. af stemmerne.
 • Novo Holdings A/S ejer også omkring en fjerdedel af Chr. Hansen, ligesom man for inden for de seneste år har erhvervet sig medicinalselskabet Xellia Pharmaceuticals og Sonion, der er verdensførende inden for komponenter til høreapparatindustrien.
 • Novo Holdings A/S ejer også en større aktiepost i laboratorievirksomheden Synlab.
 • Novo Holdings A/S hed indtil slutningen af juni 2017 Novo A/S.

Finansdirektør i Lundbeckfonden Bertil From siger, at forudsætningerne, som dannede grundlag for investeringen, fortsat er til stede, og han hæfter sig særligt ved tre ting. FLSmidth befinder sig i industrier, der også er brug for i fremtiden. Det er en virksomhed, som er verdensledende inden for sit felt, og der er en god ledelse, som Lundbeckfonden tror på, vil eksekvere den rigtige strategi.

»Det gør, at vi, selvom aktiekursen er steget meget, ikke har nogen intentioner om at sælge,« siger Bertil From.

FLSmidths aktiekurs, der i dag ligger på omkring 411 kr., toppede i 2008, hvor den en dag i juni lukkede på 589 kr. Derefter raslede kursen ned, fordi cementmarkedet brød sammen, da finanskrisen kom.

Senere kom nedturen i mineindustrien, hvor mineselskaberne lukkede pengepungen i for investeringer i nyt udstyr. Nedturen i mineindustrien startede ifølge Thomas Schulz omkring årsskiftet 2011/12. Thomas Schulz satte sig i direktørstolen midt i en historisk lang krise.

Mens flere cementordrer er begyndt at tikke ind, forventer FLSmidth kun en lille aktivitetsstigning i mineindustrien i slutningen af 2017. Det store opsving har haft lange udsigter, og det har været en af grundene til, at ATP, som er en betydelig investor i FLSmidth, har mindsket sin aktiebeholdning.

Lundbeckfonden
 • Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond.
 • Fondens hovedformål er at sikre og udbygge Lundbeck-koncernens virksomhed og yde finansiel støtte til videnskabelig forskning af høj kvalitet.
 • Fonden ejer væsentlige aktieposter i danske selskaber. Det drejer sig om en ejerandel på 69,62 pct. af medicinalselskabet Lundbeck, 42. pct. af det børsnoterede allergiselskab Alk-Abelló, hvor man kontrollerer 69 pct. af stemmerne og 57 pct. af redningsvirksomheden Falck. Dertil kommer altså de lige over 10 pct. af FLSmidth.
 • Derudover har man Lundbeckfond Ventures og Lundbeckfond Emerge, ligesom man årligt uddeler omkring 500 mio. kr.

Ultimo 2014 sad ATP, som har ejet FLS-aktier i flere årtier, på 2,9 pct. af aktierne i FLSmidth. De efterfølgende to år har ATP solgt ud, så aktieandelen i slutningen af 2016 var nede på 1,5 pct.

Vi vil fortsætte med at være aktionær i FLSmidth, som er en virksomhed, vi anser for at være solid og veldrevet og stadig en god langsigtet investering.

Morten Beck Jørgensen, investeringschef i Novo Holdings

»Vi har solgt ud i vores aktieposition de sidste par år, fordi vi syntes, at der var for lang tid til, at opsvinget kom i cement- og mineindustrien,« siger Claus Berner Møller, underdirektør for danske aktier i ATP.

Han kan ikke røbe, hvordan ATP’s beholdning af FLS-aktier har udviklet sig det seneste halvår, før ATP’s halvårsregnskab for 2017 bliver offentliggjort til august.

FLSmidths markeder kort fortalt
 • FLSmidths lever af at sælge udstyr, fabrikker og service til cementindustrien og mineindustrien. FLSmidth arbejder i cykliske industrier med flere års opsving efterfulgt af nedgang.
 • Cementmarkedet er i bedring, men der er fortsat hård priskonkurrence. Mineindustrien har været igennem en historisk krise og befinder sig på bunden af cyklussen, hvor mineselskaberne er tilbageholdende med at investere i nyt udstyr. Først i slutningen af 2017 forventer FLSmidth en lille bedring på det marked, men ifølge FLSmidth kan man nu se lyset for enden af tunnellen.

Sikkert er det imidlertid, at FLSmidth har undergået store forandringer de seneste år.

Få måneder efter sin ansættelse indledte Thomas Schulz en global fyringsrunde, der fjernede 1.100 stillinger. Sidenhen har FLSmidth haft mindre fyringsrunder og har løbende tilpasset forretningen under overskriften business rightsizing.

Rightsizing-aktiviteterne går ud på at justere medarbejderskaren i forhold til arbejdsbyrden på mellemlang sigt. Ved udgangen af 2012 lå antallet af medarbejdere på 15.900. Det tal er under Thomas Schulz’ ledelse faldet til 12.187 i 2016.

»FLSmidth har rightsizet til de dårlige tider, og det har gjort, at koncernen er kommet ud med ganske acceptable regnskaber de seneste år,« siger Claus Berner Møller.

Vi vil fortsætte med at være aktionær i FLSmidth, som er en virksomhed, vi anser for at være solid og veldrevet og stadig en god langsigtet investering.

Morten Beck Jørgensen, investeringschef i Novo Holdings

Men det er ifølge ATP stadig for tidligt at konkludere, om FLSmidth har fundet den rette balance.

»Indtil videre ser det ud til, at Thomas Schulz har skåret til på de rigtige tidspunkter, og at det har haft en god effekt på selskabet. Den endelige prøve står, når FLSmidth står i et positivt marked, og virksomheden skal til at levere en øget omsætning. Først dér vil vi få svaret på, om han har skåret for dybt,« siger Claus Berner Møller.

Spørger man i Lundbeckfonden, tror formand Jørgen Huno Rasmussen på mere succes.

»Lundbeckfonden er en langsigtet investor, og det har fra begyndelsen været klart, at vi ikke foretog investeringen for at score en kortsigtet gevinst. Vi ser stadig FLSmidth som en attraktiv, langsigtet investering,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også