Erhverv

Omstridt advokat sagsøger advokaternes vagthund: De forfølger mig og ødelægger min forretning

Advokatnævnet er blevet stævnet af advokat Christian Harlang, som gentagne gange er idømt bøder for at overtræde de advokatetiske regler.

Christian Harlang er den første advokat, der lægger sag an mod Advokatnævnet, der gentagne gange har idømt ham bøder. Foto: Lars Krabbe. Foto: Lars Krabbe

For første gang nogensinde bliver advokaternes vagthund, Advokatnævnet, nu sagsøgt af en advokat.

Ifølge den kendte advokat Christian Harlang forfølger Advokatnævnet ham og ødelægger bevidst hans forretning, fordi nævnet de seneste år gentagne gange har idømt ham bøder for at overtræde de etiske regler, som advokater er underlagt.

Fra 2014 til 2017 har Advokatnævnet ifølge Christian Harlang »truffet en lang række usaglige afgørelser under anvendelse af et tocifret antal overtrædelser af for nævnet som offentlig myndighed gældende retsregler,« hedder det i stævningen, som Finans har fået aktindsigt i.

Christian Harlang har endnu ikke opgjort det erstatningskrav, som han mener sig berettiget til, men han fastslår, at der er tale om »forretningsmæssige ødelæggelser«, hvor hans advokatfirma har mistet omsætning og lidt andre skader. Derudover har Advokatnævnet »usagligt og i øvrigt retsstridigt« krænket hans erhvervsmæssige position og virke, mener Harlang.

»Det gøres i den forbindelse gældende, at disse krænkelser er tilsigtet, og er foretaget under eklatante tilsidesættelser af retsregler og forskrifter,« skriver Christian Harlang i stævningen.

Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ham, men Advokatsamfundet, som fører tilsyn med landets advokater bl.a. i Advokatnævnet, afviser, at han har noget at komme efter. Det fastslår Peter Fogh, der er formand for Advokatrådet, som er Advokatsamfundets bestyrelse.

»Jeg kan bekræfte, at Advokatnævnet har modtaget en stævning fra Christian Harlang, som er blevet forkyndt for Advokatnævnet. Der vil nu komme et svarskrift fra vores side, hvor vi naturligvis vil afvise hans påstand,« siger Peter Fogh, som bekræfter, at det aldrig tidligere er sket, at en advokat har lagt sag an mod advokaternes vagthund.

»Der er ikke fortilfælde, hvor en advokat har sagsøgt Advokatnævnet med påstand om erstatning,« siger Peter Fogh.

Ifølge professor dr. jur. Mads Bryde Andersen, som bl.a. er ekspert i advokatret, har Christian Harlang en dårlig sag.

»Det er en meget atypisk sag. Advokatnævnet er et uafhængigt nævn med en dommer i formandsstolen, som selvfølgelig ikke forfølger en advokat for at ødelægge hans forretning. Hvis en domfældt advokat mener, at nævnet har truffet en urigtig afgørelse, må advokaten indbringe afgørelsen for domstolene. Det gælder, uanset hvor mange afgørelser der er tale om. Gør man ikke det, står afgørelserne fast, og det ligger dermed klart, at man har brudt advokatpligterne,« siger Mads Bryde Andersen.

Christian Harlangs advokatfirma har en negativ egenkapital på 5,4 mio. kr., og selskabets revisor tager i det seneste regnskab forbehold for den fortsatte drift.

BRANCHENYT
Læs også