Erhverv

I Schouw & Co. respekterer man enøren

Som privat investor kan det give mening at investere i Schouw & Co. Det er enkelt og overskueligt, godt jysk købmandskab.

Godt jysk købmandskab, aktivt ejerskab og langsigtet værdiskabelse er kendetegnende for Schouw & Co. Som ledelsen selv udtrykker det: »Det ligger dybt i Schouw & Co.’s DNA at tænke og investere i langsigtede muligheder, men samtidig forstå og respektere værdien af enøren og have ambitioner for udviklingen på kort sigt.«

Hvis man som almindelig privat investor fra tid til anden ærgrer sig over, at man ikke har de samme muligheder som institutionelle investorer eller landets rigeste familier for direkte at investere i kapitalfonde, kan man godt overveje at købe aktier i Schouw & Co. Det er ikke så sofistikerede finansielle konstruktioner som kapitalfondenes typiske investeringer via offshore-selskaber og vanskeligt gennemskuelige gearingsstrukturer. Det er enkelt og gennemskueligt, og som ledelsen udtrykker det, betaler det sig på den lange bane at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde. Til forskel fra kapitalfondene er der hos Schouw & Co. ikke en ”udløbsdato” for investeringerne. Man ejer, så længe, man føler, at man kan bidrage positivt til værdiskabelsen mere end, hvad en anden ejer kan...

BRANCHENYT
Læs også