Serier

Andelsforening taber afgørende renteslagsmål mod Jyske Bank

Jyske Bank havde ikke ansvaret for, at en renteswap sendte andelsforeningen Engskoven i økonomisk uføre, fastslår Højesteret.

De forsvundne andelskroner
Beboere fra AB Engskoven uden for Højesteret. Foto: Niels Hougaard

Den lille andelsboligforening AB Engskoven har tabt et afgørende slagsmål mod Jyske Bank om en giftig renteswap-aftale.

Ifølge Højesteret er Jyske Bank ikke ansvarlig for, at den renteswap-aftale, som AB Engskoven indgik med banken i 2006, vil drive foreningen ud i et økonomisk sammenbrud. Det skriver Højesteret på sin hjemmeside.

Jyske Banks rådgivning medfører heller ikke, at renteswap-aftalen kan erklæres ugyldig eller ophæves, skriver Højesteret.

Renteswap
  • Bankerne solgte i stor stil renteswaps til andelsboligforeninger i 2005-2008. Formålet fra foreningernes side var at beholde deres flekslån, men samtidig kunne holde huslejen i ro, hvis renten steg.
  • Renteswappen koster ejeren ved rentefald. Mange andelsboligforeninger har skullet indregne værdien af swappen i andelskronen. Derfor faldt andelsværdierne, da renten faldt.
  • Mange andelsforeninger landet rundt har haft store problemer med usælgelige lejligheder på grund af deres renteswap. Det gælder bl.a. den konkursramte AB Duegården.

AB Engskoven blev stiftet i 2005 med henblik på at opføre en række andelsboliger. Et år senere var renten imidlertid steget, og andelshaverne var bekymrede for, at det ville føre til prisstigninger i boligafgiften.

Derfor tog andelsforeningen kontakt til Jyske Bank og besluttede at indgå en renteswap-aftale. Derved kunne foreningen sikre sig en fast rente i aftalens løbetid på 30 år.

Men efter nogle år faldt renten - og renteswappen fik derfor en såkaldt negativ markedsværdi, som foreningen skulle betale til banken, hvis den ville lukke aftalen før tid. Rentefaldet betød også, at foreningen skulle betale højere afdrag på sine realkreditlån.

AB Engskoven har herefter påstået, at Jyske Banks rådgivning i forbindelse med optagelsen af renteswap-aftalen var mangelfuld, og at den derfor skulle tilsidesættes eller ophæves, eller at banken skulle dømmes erstatningsansvarlig for foreningens tab som følge af aftalen.

Men det er altså nu blevet afvist af Højesteret.

»Da forventningen i 2006 var, at renten ville stige, og da renteswapaftalen måtte antages at opfylde foreningens formål om at sikre sig mod rentestigninger, vurderede Højesteret, at det ikke var urimeligt eller ansvarspådragende i sig selv at tilbyde foreningen en renteswap af den pågældende type,« skriver Højesteret på sin hjemmeside.

Nederlaget til Jyske Bank betyder, at AB Engskoven nu ventes at styre mod en økonomisk nedsmeltning.

Læs også