Erhverv

Milliardær vil af med historisk gods - nedskriver værdien med 60 mio. kr.

Efter en stor nedskrivning bogfører Radiometer-milliardæren Johan Schrøder et samlet underskud på 65 mio. kr. på selskabet Heste-HerregårdsPension Aggersvold.

Johan Schrøder har bogført et underskud på 65 mio. kr. på Heste-HerregårdsPension Aggersvold 
LEHMANN MARTIN Foto: Martin Lehmann

Det har været en alt andet end guldrandet forretning for milliardæren Johan Schrøder at drive stutteriet Heste-HerregårdsPension Aggersvold ApS.

Selskabet har netop offentliggjort et 2016/17-regnskab, som udviser et underskud på næsten 65 mio. kr. Godset Aggersvold er sat til salg, og i den forbindelse er der ifølge regnskabet foretaget en nedskrivning på omkring 60 mio. kr., hvilket er den primære forklaring på det store underskud.

I ledelsesberetningen bemærkes det om nedskrivningen, at »i forhold til ejendomsmarkedet er der tale om en liebhaverejendom med et begrænset antal sammenlignelige transaktioner, hvorfor der er usikkerhed ved opgørelsen af værdien.«

Nedskrivningen har reduceret den bogførte værdi af grunde og bygninger på ejendommen Heste-HerregårdsPension Aggersvold fra 111 mio. kr. til 50 mio. kr.

Aggersvold er sat til salg for 150 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at en del af godsets aktiver er placeret i selskabet Aggersvold Aps - det gælder blandt andet land- og skovbruget.

Hovedaktiviteten for Heste-HerregårdsPension Aggersvold består i »udlejning af bygninger og lokaler til festarrangementer, konferencer og møder samt opstaldning og pasning af heste med tilhørende ridning og undervisning.«

Årets underskud på Aggersvold er usædvanligt på grund af størrelsen, men farven på bundlinjen har været rød gennem en længere årrække. De seneste otte år har alle været underskudsgivende, og resultatet for denne periode er et underskud på 93 mio. kr. før skat.

Johan Schrøder har sat Aggersvold til salg på grund af sygdom, men finansielt er der næppe grund til bekymring.

Heste-HerregårdsPension Aggersvold er ejet af Johan Schrøders holdingselskab J.S.R. af 1.11.83 ApS. Dette selskab har netop offentliggjort et regnskab, hvor balancesummen udgør knap 2,3 mia. kr. og egenkapitalen er bogført til 2 mia. kr. Selskabets soliditetsgrad er 88 pct. Bestyrelsen har indstillet til generalforsamlingen, at der skal udloddes et udbytte på 50 mio. kr.

Johan Schrøder har grundlagt sin formue på salget af virksomheden Radiometer.

BRANCHENYT
Læs også