Erhvervsjura

Regler om virksomheders muligheder for kompensation kan stride mod EU-princip

Den 25. august 2014 betalte det rumænske selskab SC Valoris SRL (herefter Valoris) en afgift på det, der svarer til 510 EUR, for et miljømærke for motorkøretøjer. Afgiften blev opkrævet som led i den rumænske lovgivning for førstegangs indregistrering i Rumænien af et brugt motorkøretøj. Efter betaling af afgiften fastlog EU-Domstolen, at denne afgift var uforenelig med EU-retten, og d...

FINANS | Erhvervsjura | Nyheder om aktier, økonomi og erhverv

Seneste Nyt