Erhvervsjura
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Ejendomsvurdering og moms

En ny afgørelse fra Landsskatteretten betyder, at den offentlige ejendomsvurdering i en række tilfælde kan nedsættes, når en ejendom er omfattet af momspligt ved salg. I forbindelse med den offentlige ejendomsvurdering ansætter Skat både en ejendomsværdi og en grundværdi. Efter de hidtil gældende regler skal ejendomsværdien for en ejendom afspejle ejendommens kontante handelsværdi. E...
04.12.17
Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Momspligt efter ombygning

Salg af fast ejendom er som hovedregel fritaget for moms, medmindre der sker salg af en byggegrund eller en ny bygning. Momspligten for ”nye bygninger” gælder både ved salg af nyopfø...
30.11.17
Solbriller og briller med styrker er ikke en del af piloters uniform og dermed ikke arbejdsredskaber.
Arkivfoto: AP

Piloter skal betale skat af solbriller

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at gevinsten for det vindende medlem i en foreningskonkurrence var skattefri, idet konkurrencen var offentlig. Dette selvom den blev afhol...
28.11.17
Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Ejendomsjura: Fradrag for kommanditister

Højesteret har i to nye domme understreget, at kommanditister kun kan medtage en kautionsforpligtelse ved opgørelse af fradragskontoen, hvis kautionen medfører en reel yderligere hæf...
27.11.17

Derfor var penge til TV 2 ulovlig støtte

Siden år 2000 har TV 2 Danmarks (herefter TV 2) finansiering været genstand for en sag, som netop er afsluttet ved EU-Domstolen. Det centrale i sagen er, at TV 2 i årene 1995 og 1996 m...
13.11.17
Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Ejendomme og skat: Parcelhus eller landbrug

Efter den såkaldte parcelhusregel er fortjeneste ved salg af én- og tofamilieshuse og ejerlejligheder som hovedregel skattefri, når huset eller lejligheden har tjent til bolig for ej...
06.11.17
Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Ejendomme og skat: Ejendomssalg mellem nærtstående personer

Ved overdragelse af en ejendom mellem forældre og børn eller mellem andre nærstående personer inden for gaveafgiftskredsen skal Skat som udgangspunkt acceptere en værdiansættelse sva...
23.10.17
Foto: Peter Hove Olesen

Erhvervslivet vinder moms-slag over EU-lande

Moms er en afgift, som skal betales i forbindelse med alle momspligtige goder og tjenesteydelser, der leveres til forbrugerne. Momssystemet bygger dog på et princip om, at det – i sids...
23.10.17
Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Ejendomme og skat: Forenklet fradrag for udlejningsejendomme

Ejere af udlejningsejendomme eller andre ejendomme, der bruges erhvervsmæssigt, kan fradrage udgifter til den løbende vedligeholdelse i indkomstopgørelsen. Hvis ejendommen forbedres,...
16.10.17
Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Ejendomme og skat: Skattefrihed ved ekspropriation

Når en landbrugsejendom helt eller delvis overføres fra landzone til enten byzone eller sommerhusområde, kan ejendommens ejer forlange, at kommunen overtager ejendommen. Selvom en så...
Annonce
Seneste Nyt
Annonce
Vi Anbefaler
Annonce
Annonce
Annonce