Erhvervsjura

Udbudsreglerne gælder, selv om en aftale ikke giver økonomisk gevinst

EU-Domstolen fastslog for nylig, at det er i strid med udbudsreglerne ikke at sende en aftale om levering af medicin i udbud, selvom virksomheden alene modtog betaling for leveringsomkostningerne og et tilskud, som udelukkende var bestemt til fremstilling af lægemidlet, og selvom tilskuddet ikke vil kunne dække alle fremstillingsomkostningerne.

EU-Domstolen fastslog for nylig, at det er i strid med udbudsreglerne ikke at sende en aftale om levering af medicin i udbud, selvom virksomheden alene modtog betaling for leveringsomkostningerne og et tilskud, som udelukkende var bestemt til fremstilling af lægemidlet, og selvom tilskuddet ikke vil kunne dække alle fremstillingsomkostningerne. Foto: Polfoto

Indenfor EU-retten er der gennemført en række regler vedrørende gennemførelse af udbud i forbindelse med indgåelse af forskellige typer kontrakter mellem en offentlig myndighed og en privat aktør, f.eks. vareindkøbskontrakter og levering af tjenesteydelser. IBA Molecular Italy Srl (herefter IBA), der er specialiseret i fremstilling af radioaktive lægemidler og enekoncessionshaver i Italien for lægemidlet 18-FDG, anlagde sag mod en række italienske myndigheder for tildeling af en treårig kontrakt på levering af lægemidlet 18-FDG (herefter lægemidlet) mod betaling af leveringsomkostningerne og et tilskud på 700.000 euro til fremstilling af lægemidlet, hvilket dog ikke ville kunne dække alle omkostningerne til fremstillingen heraf...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også