Erhvervsjura

EU-dom: Firmaer har både krav på engangsbeløb og rimelig kompensation for udgifter ved inddrivelse af gæld

EU-Domstolen har i en dom fastslået, at kreditor i handelsforhold i det indre marked, udover engangsbeløbet på minimum 40 euro, har krav på en rimelig kompensation ved udstedelsen af rykkerskrivelser.

EU-Domstolens dom fastslår, at virksomheder inden for Det Indre Marked - herunder danske - ikke blot er berettiget til et på forhånd fastsat beløb, men i øvrigt er berettiget til en rimelig kompensation for omkostninger til at inddrive gæld fra kreditorer. Foto: EU-Domstolen

For at sikre, at virksomheder inden for EU er i stand til at drive handel inden for hele det indre marked, uden at handler på tværs af grænserne indebærer større risici end salg på hjemmemarkedet, der kan føre til konkurrenceforvridning, har EU fastsat en række regler, som har til formål at bekæmpe forsinket betaling i handelsforhold på tværs af grænserne. ..

BRANCHENYT
Læs også