Erhvervsjura
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

EU-Domstolen: Arbejdsgivere skal aktivt sikre, at arbejdstagere får afholdt optjent ferie inden fratræden

Arbejdstagere kan kræve godtgørelse i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør, såfremt arbejdstageren ikke har afholdt ferie, og arbejdsgiver ikke har sikret, at arbejdstageren reelt har haft mulighed for at gøre brug af sin ret til ferie inden fratræden. Arbejdstagerens ret til dette er sikret i EU-chartret, som har direkte horisontal virkning i sager mellem en arbejdstager og en privat arbejdsgiver.

EU-Domstolen pålægger arbejdsgiveren en aktiv rolle i forhold til at sikre, at arbejdstageren reelt får mulighed for at afholde sin optjente ferie inden ansættelsesforholdets ophør. Foto: Laura Bisgaard Krogh

I en nyere dom har EU-Domstolen taget stilling til arbejdstageres ret til godtgørelse for ferie, som ikke er afholdt før ophør af ansættelsesforholdet. EU-Domstolen fastslog, at arbejdsgiver aktivt skal sikre, at arbejdstageren reelt har haft mulighed for at gøre brug af sin ret til ferie inden fratræden. Hvis ikke arbejdsgiveren har sikret det, har arbejdstageren ret til godtgørelse for den ferie, som arbejdstageren ikke har afholdt inden sin fratræden.

Sagen omhandlede den tyske arbejdstager Tetsuji Shimizu, der var tidsbegrænset ansat i den private organisation Max-Planck i perioden august 2001 til december 2013. I oktober 2013 opfordrede Max-Planck Tetsuji Shimizu til at afholde sin optjente ferie inden sin fratræden ved udgangen af december 2013. Max-Planck pålagde ikke Tetsuji Shimizu at afholde ferien på nogle bestemte dage. Tetsuji Shimizu afholdt to feriedage og krævede herefter godtgørelse for resten af den ferie, der ikke var afholdt. Max-Planck afviste at betale godtgørelse og henviste til, at efter tysk lovgivning kunne arbejdstagere kun få udbetalt godtgørelse, hvis arbejdstageren ikke havde afholdt ferien på grund af ansættelsesforholdets ophør. Max-Planck mente, at Tetsuji Shimizu havde haft mulighed for at afholde ferien inden sin fratræden og også var blevet opfordret til det. Tetsuji Shimizu var ikke enig og anlagde derfor sag mod Max-Planck ved de tyske domstole.
..

BRANCHENYT
Læs også