Erhvervsjura

EU-Domstolen: Arbejdsgivere skal aktivt sikre, at arbejdstagere får afholdt optjent ferie inden fratræden

Arbejdstagere kan kræve godtgørelse i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør, såfremt arbejdstageren ikke har afholdt ferie, og arbejdsgiver ikke har sikret, at arbejdstageren reelt har haft mulighed for at gøre brug af sin ret til ferie inden fratræden. Arbejdstagerens ret til dette er sikret i EU-chartret, som har direkte horisontal virkning i sager mellem en arbejdstager og en privat arbejdsgiver.

EU-Domstolen pålægger arbejdsgiveren en aktiv rolle i forhold til at sikre, at arbejdstageren reelt får mulighed for at afholde sin optjente ferie inden ansættelsesforholdets ophør. Foto: Laura Bisgaard Krogh

I en nyere dom har EU-Domstolen taget stilling til arbejdstageres ret til godtgørelse for ferie, som ikke er afholdt før ophør af ansættelsesforholdet. EU-Domstolen fastslog, at arbejdsgiver aktivt skal sikre, at arbejdstageren reelt har haft mulighed for at gøre brug af sin ret til ferie inden fratræden. Hvis ikke arbejdsgiveren har sikret det, har arbejdstageren ret til godtgørelse for den ferie, som arbejdstageren ikke har afholdt inden sin fratræden.
..

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også