Erhvervsjura

Landbrugsprodukter må ikke markedsføres med "falsk" oprindelse

EU-ret: De EU-retlige regler medfører, at anvendelsen af figurtegn på landbrugsprodukters emballage, ikke må antyde at produktet er forbundet med et andet geografisk område, og derved uretmæssigt fremstå som omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse. Sådan en mærkning er egnet til at vildlede forbrugerne.

EU-Domstolen har for nyligt afsagt dom om de EU-retlige regler for beskyttelse af varers registrerede oprindelsesbetegnelse. Formålet med reglerne er at gavne økonomien i landdistrikterne og sikre lige konkurrencevilkår for producenterne. Derudover sikrer reglerne at forbrugerne har klare og kortfattede oplysninger om produkternes oprindelse. Reglerne om registreret oprindelsesbetegnelse omfatter kun produkter og fødevarer, hvor der er en sammenhæng mellem produktets kendetegn og dets geografiske oprindelse. EU-Domstolen fastslog, at en vare, der ikke er registreret med oprindelsesbetegnelse, kan krænke reglerne, når figurtegn antyder, at produktet nyder oprindelsesbeskyttelse. EU-Domstolen konkludere desuden, at reglerne finder anvendelse på ikke-registrerede producenter, som anvender en sådan antydning, også selvom de faktisk er hjemhørende i den region, de henviser til. Afgørende er i disse tilfælde den manglende registrering.

Sagen udsprang af en tvist mellem Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, (Reguleringsudvalget for den beskyttede oprindelsesbetegnelse Queso Manchego), herefter ”Reguleringsudvalget” og modparten Industrial Quesera Cuqurella SL og Juan Ramòn Cuquerella Montagud, herefter IQC. Sidstnævnte - IQC – havde som producent anvendt etiketter til markedsføring og identifikation af tre forskellige oste som ikke var omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse ”queso manchego”...

Læs også