Erhvervsjura

Skatteministeriet taber sag om byggegrund ved EU-Domstolen

Erhvervsjura: Det er i strid med EU's momsregler at betragte overdragelse af en grund med bygning som en momspligtig »levering af en byggegrund«, blot fordi hensigten er at rive bygningen ned. Skatteministeriets praksis er blevet underkendt af EU-Domstolen i ny dom.

Projektudviklings- og entreprenørvirksomheden KPC har stået for opførelsen af ungdomsboliger på Finlandskaj i Odense for Boligforeningen Kristiansdal. I en strid om momsbetaling på byggegrunden er Skatteministeriet blevet underkendt af EU-Domstolen. Foto: KPC

I foråret 2013 besluttede KPC Herning (herefter KPC), der er en dansk projektudviklings- og entreprenørvirksomhed, sammen med Boligforeningen Kristiansdal at udvikle et projekt om opførelse af ungdomsboliger på Odense Havn. Til formålet erhvervede KPC i efteråret 2013 »Finlandkaj 12« med det på ejendommen eksisterende pakhus. Købet var bl.a. betinget af, at KPC indgik aftale med en almen boligforening om opførelse af en ungdomsboligprojekt på grunden.

Ved udgangen af 2013 videresolgte KPC grunden med det eksisterende pakhus til Boligforeningen Kristiansdal. Salget var bl.a. betinget af, at KPC skulle forestå projektering og ombygning af ejendommen til ungdomsboliger, som skulle leveres i fuldstændig og færdiggjort stand. Boligforeningen skulle selv forestå nedrivning af det eksisterende pakhus, med undtagelse af en del af gavlen, der skulle bevares. ..

BRANCHENYT
Læs også