Erhvervsjura

EU-dom går imod italiensk fordeling af mælkekvoter

Italien kan ikke erstatte EU-reglernes krav om forholdsmæssig fordeling med et kriterie, som favoriserer producenter i bjergrige eller økonomisk ugunstige egne.

Foto: Rune Pedersen/Polfoto

Sagen omhandlede Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice, der er et mælkeproducerende selskab med hjemsted i Italien (herefter benævnt »selskabet«). I perioden fra 1. april 2000 til 31. marts 2001 havde selskabet overskredet sine individuelle mælkekvoter.

Overskridelsen udløser pligt til betaling af en afgift. Da andre italienske virksomheder ikke havde udnyttet deres kvoter fuldt ud, ønskede selskabet at modtage en andel heraf med henblik på at reducere tillægsafgiften. ..

BRANCHENYT
Læs også