Erhvervsjura

Airbnb slipper for at efterleve ejendomsregler

EU-Domstolen har afgjort, at Airbnb fungerer mere som en informationssamfundstjeneste end som et ejendomsmæglerfirma. Frankrig kan derfor ikke kræve, at Airbnb har et erhvervsbevis som ejendomsformidler.

Louvre er en af de store turistattraktioner i Paris i Frankrig. Foto: Jens Kalaene/picture-alliance/dpa/AP Images

Sagen omhandlede det irske selskab, Airbnb Irland UC, som er ejet af det amerikanske moderselskab Airbnb Inc. Airbnb tilbyder en elektronisk platform i bl.a. Frankrig, der formidler kontakt mellem på den ene side professionelle eller private udlejere, som råder over indkvarteringssteder til leje af kortere varighed, og på den anden side lejere, som søger denne form for indkvartering. Ud over denne formidlingstjeneste, tilbyder Airbnb også udlejerne en række andre tjenesteydelser. Bl.a. et hjælpemiddel til prissætning af lejemålet, en betalingstjeneste samt en ansvarsforsikring.

I 2017 indgav den franske hotel- og turistorganisation, Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP), en anmeldelse af Airbnb. AHTOP gjorde gældende, at Airbnb ikke begrænsede sig til kun at formidle tjenesteydelser i form af kontakt mellem udlejer og lejer vedrørende indkvarteringssteder. Selskabet tilbød også supplerende tjenesteydelser, som er kendetegnende for transaktioner vedrørende fast ejendom. AHTOP mente på den baggrund, at Airbnb udøvede virksomhed som ejendomsformidler. Ifølge den franske Hoguet-lov skulle Airbnb derfor være i besiddelse af et erhvervsbevis, hvilket ikke var tilfældet. Airbnb bestred, at selskabet udøvede virksomhed som ejendomsformidler, og gjorde gældende, at Hoguet-loven var i strid med EU-retten og derfor ikke fandt anvendelse...

BRANCHENYT
Læs også