Erhvervsjura
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

EU-Domstolen: Forlig i patenttvister kan være i modstrid med to forbud

En originalproducent af et lægemiddel, som ikke ønsker konkurrerende generiske producenter på ”sit” marked, når patentet udløber, kan udskyde dette ved at indgå såkaldte ”pay for delay”-aftaler. En sådan kan imidlertid kategoriseres som en aftale, der har til formål at begrænse konkurrencen på et marked, ligesom den kan udgøre et misbrug af en dominerende stilling, hvorfor den kan være i strid med de EU-retlige konkurrenceregler.

Foto: Vincenzo Pinto/AFP

EU-Domstolen fastlægger med afsæt i en engelsk sag kriterierne for, i hvilke tilfælde et forlig i en tvist mellem en indehaver af et patent på et lægemiddel og en producent af generiske lægemidler, dvs. kopipræparater, er i strid med EU-konkurrenceretten.

Domstolen fastslog bl.a., at en pay for delay-aftale kan udgøre en tilsidesættelse af de EU-retlige regler om misbrug af dominerende stilling, såfremt den dominerende virksomhed anvender en markedsstrategi, som bevirker, at potentielle konkurrenter, der fremstiller generiske lægemidler midlertidigt, holdes uden for markedet. Dette er tilfældet, hvis en sådan strategi begrænser konkurrencen på markedet og har udelukkelsesvirkninger, som overstiger de specifikke virkninger, der er forbundet med indgåelsen af de enkelte forligsaftaler. En pay for delay-aftale kan derfor tilmed have til formål at begrænse konkurrencen på markedet, hvorfor afgørelsen yder god vejledning til fremtidige forligsaftaler mellem konkurrerende virksomheder...

BRANCHENYT
Læs også