Erhvervsjura

EU-ret: Star Taxi vandt det slag, som Uber tabte

En tjeneste, som ved hjælp af en elektronisk applikation skaber forbindelse mellem taxibrugere, der ønsker en køretur i et byområde, og godkendte taxachauffører, er som udgangspunkt ikke underlagt de samme EU-retlige krav som bl.a. Uber.

I sagen om Star Taxi App fandt EU-domstolen ikke, at appens formål kunne kvalificeres som en tjenesteydelse på transportområdet. Foto: Bloomberg/Jason Alden

Det rumænske selskab ”S.C. Star Taxi App SRL” (herefter STA), driver en app i form af en tjeneste, der igennem en elektronisk applikation skaber forbindelse mellem taxabrugere og godkendte taxachauffører. STA fik en bøde for at have brudt en national regel om taxadrift. STA klagede over dette, da STA ikke mente at de var underlagt denne regel, da aktiviteten udgjorde en informationssamfundstjeneste.

Myndighederne afviste klagen, hvorefter STA lagde sag an ved Tribunalul Bucuresti (retten i første instans i Bukarest). Retten udsatte sagen og forelagde EU-Domstolen en række spørgsmål. Spørgsmålene angik, om den aktivitet STA udfører, kan kvalificeres som værende en del af tjenesten, på samme måde som med Uber, hvor hovedkomponenten udgjordes af en transportydelse, eller om aktiviteten skulle kvalificeres som en ”informationssamfundstjeneste”...

Læs også