Erhvervsjura

Virksomheder kan kræve at medarbejdere ikke bærer politiske, ideologiske eller religiøse symboler på arbejdspladsen

Et forbud på arbejdspladsen mod at bære politiske, ideologiske eller religiøse symboler kan være begrundet i arbejdsgiverens behov for at optræde neutralt over for kunderne eller for at forebygge sociale konflikter. Sådan lyder det i en ny EU-dom.

Virksomheder kan ifølge en EU-dom nægte ansatte at bære symboler af politisk, ideologisk eller religiøs karakter. Personen på billedet har ikke noget med de aktuelle sager at gøre. Arkivfoto: Finn Frandsen

Det er vitalt for europæiske virksomheder, f.eks. i plejesektoren og detailhandlen, at kende til de krav, som gælder for at kunne indføre og opretholde forbud mod religiøse symboler.

Det påhviler virksomheden at godtgøre, at den har et egentligt behov for religiøs neutralitet (konfessionsløs politik), og forbuddet skal administreres på en sammenhængende og systematisk måde, som forhindrer, at én bestemt religion behandles særlig ugunstigt. ..

Læs også
Top job