Obligationer

Obligationer/middag: Lille rentehop - tal fra EU og USA

Efter et lille rentefald ved åbningen af det danske obligationsmarked fredag, er det ved middagtis ændret til en lille rentestigning. Den samme tendens ses i Tyskland og Frankrig.

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation ligger fredag middag i underkanten af minus 0,42 pct., hvilket er 1 basispoint mindre end ved lukketid torsdag. I forhold til sidste fredag er der tale om et rentefald fra 0,33 pct.

Der er en håndfuld nøgletal at se frem til fredag, herunder BNP-rapporter for andet kvartal fra eurozonen, der landede kl. 11. Sammen med inflationstal fra samme sted er det er nok det primære, indtil der åbnes med USA-nyt senere.

Den økonomiske vækst i eurozonen var 12,1 pct. lavere i andet kvartal i forhold til kvartalet før. Det viser en opgørelse fra Eurostat. Væksten i bruttonationalproduktet var negativ med 15 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Ifølge Bloomberg News var der ventet fald på henholdsvis 12,1 pct. og 14,5 pct.

Forbrugerpriserne i eurozonen steg med 0,4 pct. i juli i forhold til den tilsvarende måned året før. Det viser det første estimat over udviklingen fra EU's statistikbureau, Eurostat. Det var uventet, da konsensus ifølge Bloomberg News var en stigningstakt på 0,2 pct. mod 0,3 pct. måneden for.

Eftermiddagens statistikker fra USA omfatter personlig indkomst og privatforbrug, mens dagens vigtigste tal er PCE-kerneprisdeflator, der er Federal Reserves fortrukne inflationsindikator.

PCE-kerneprisdeflatoren ventes at vise 1,0 pct. ifølge estimater fra Bloomberg. Det var også afløsningen i maj.

Dagen - og juli måned - sluttes nøgletalsmæssigt af med den endelige opgørelse af Michigan-tillidsindekset for juli. Vurderingen af den nuværende situationen ventes at stige til 85,5 fra 84,2 i den foreløbige opgørelse, mens vurderingen af fremtiden ventes at falde til 65,5 fra 66,2 ifølge estimater fra Bloomberg. Samlet ventes indekset at falde til 72,9 fra 73,2.

Læs også
Top job