Investor

ALK-Abelló vil investere massivt i en transformation af selskabet

Treårig investeringsplan skal sikre en bredere global tilstedeværelse for medicinalvirksomheden ALK.

Den danske allergikoncern ALK har på det seneste nydt godt af, at den fransk konkurrent Stallergenes har haft store problemer med produktionen. ALK

Medicinalselskabet ALK sætter gang i massive investeringer for at for at gennemføre en transformerende vækststrategi. En treårig investeringsplan skal sikre virksomheden en bredere global tilstedeværelse inden for allergi og allergisk astma.

Den nye strategi, som selskabet har annonceret mandag morgen, består af fire elementer, hvor det ene er en investering på cirka 1 mia. kr. over en treårig perioden for at "lykkes" i Nordamerika.

Det andet element er en færdiggørelse af selskabets tabletportefølje for alle relevante aldersgrupper, mens tredje element omfatter digitale patientrettede aktiviteter og nye forretningsområder, mens fjerde og sidste element handler om en prioritering af ALK's ressourcer.

Selskabet venter, at de store investeringer, strategien kræver, vil lægge en dæmper på selskabets indtjening i transformationsperioden de næste to til tre år.

I forhold til resultatforventningerne er vurderingen fra selskabet, at omsætningen i 2018 vil blive lidt lavere end i 2017, idet høj vækst i tabletsalget vil blive modsvaret af forventede prisnedsættelser i Sydeuropa og konsekvenserne af kapacitetsbegrænsninger i produktionen som følge af opgraderinger af ældre produkter og produktionsprocesser samt af væsentlige produktrationaliseringer.

- Efter 2018 venter ALK at kunne levere en organisk omsætningsvækst på 10 pct. eller mere om året, og senere også indtjening på brancheniveau. Vækstprognosen bygger på en antagelse om et minimumssalg af tabletter i Nordamerika og antager intet bidrag fra nye forretningsområder, fremgår det af meddelelsen.

ALK oplyser desuden, at det overvejer, hvordan virksomheden bedst kan finansiere vækststrategien, herunder mulighederne for at optage gæld og/eller skaffe ny egenkapital.

- Sammen med de eksisterende kreditfaciliteter ventes den nye finansiering at dække den akkumulerede negative pengestrøm, der anslås at blive omkring 1 mia. i overgangsperioden på højst tre år. I tilfælde af en kapitalforhøjelse vil hovedaktionæren, Lundbeckfonden, som minimum tegne sin forholdsmæssige andel, skriver ALK, der af samme årsag valgt midlertidigt at annullere udbetalingen af udbytte.

Læs også
Top job